Úvod>Reference>ISO - Politika kvality

ISO - POLITIKA KVALITY

Tisk strany

ČSN EN ISO 9001: 2009

Základním cílem společnosti ALTEGO s.r.o. je být partnerem firmám, kterým záleží na úspěšném rozvoji. Logo firmy – kormidlo a směrová růžice představuje poslání firmy Altem v hledání optimálního směru rozvoje firem našich zákazníků a v cílevědomém vedení jejich rozvoje.

Pro naše zákazníky realizujeme semináře a dlouhodobé vzdělávací programy se zaměřením na:

Manažerské dovednosti – semináře zaměřené na individuální dovednosti vedoucích pracovníků v oblasti komunikace, tvorby pracovních týmů, jejich vedení a motivace

Obchodní dovednosti – tréninky dovedností pro aktivní obchodní zástupce, pracovníky obchodních oddělení, obsluhu prodejen a přepážek a vůbec pro všechny, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem a mohou tak ovlivnit obchodní výsledek firmy

Péče o zákazníka – semináře pro všechny pracovníky firmy, kteří přicházejí do styku se zákazníky ať osobně, nebo telefonicky a mohou svým přístupem ovlivnit spokojenost a tím i udržení zákazníka

Firma jako vyvážený celek – celý soubor seminářů je zaměřen na firemní kulturu, image firmy, sounáležitost a loajalitu pracovníků k firmě, firemní komunikaci a týmovou spolupráci tak, aby firma vytvořila úspěšný fungující celek

Základem pro zlepšování společnosti je zavedený systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, který zahrnuje všechny útvary společnosti. Vedení společnosti neustále zlepšuje personální zabezpečení a zajišťuje finanční zdroje pro zavedení a zlepšování systému kvality. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivity systému managementu kvality.

Dne 1. 7. 2010 Ing. Jiří Denk, jednatel