Úvod>Sociální aktivity

Sociální aktivity

Tisk strany
MANAŽERSKÁ KONFERENCE

Každoroční příležitost manažerů a vedoucích pracovníků k vzájemné výměně zkušeností, názorů a postojů. Pořádání manažerských konferencí se pro nás stalo již tradí, od roku 2000 jsme jich uspořádali již dvacet a zúčastnilo se jich více než 700 manažerů. Na konferenci jsou zváni řečníci z renomovaných a významných českých firem, témata konferencí obměňujeme a vždy se tématem snažíme reagovat na současný aktuální vývoj ve firmách. Konference je koncipována tak, aby zde zaznělo - v rámci obchodní i manažerské sekce - celé spektrum názorů na danou problematiku a s dostatečným prostorem pro diskusi a výměnu zkušeností.

Co je hlavní myšlenkou a cílem konferencí:

  • Umožnit manažerům různých firem vzájemně se setkat a seznámit

  • Vyměnit si zkušenosti a názory s ostatními účastníky na společná témata

  • Porovnat situaci ve vlastní firmě se situací v jiných firmách

  • Získat inspiraci a nápady na vlastní činnost

NADACE ALTEGO

Nadace Altego je neziskovou organizací, která byla založená společností Altego s.r.o. v roce 1999. Za své více než třináctileté působení Nadace Altego podpořila různé projekty a rozvojové programy pro děti za více než 3,1 mil. Kč.

Nadace Altego užívá zázemí společnosti Altego s.r.o., nemá tedy žádné vedlejší náklady a výdaje. Veškeré nashromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem - každá koruna, která je nadaci věnována, je předána dále na vybrané projekty.

"Dávat je víc než dostávat."

MANAŽERSKÁ JACHTA

Manažerská jachta je nejčastěji pořádaný jachtařský závod v České republice, ve kterém jde především o dobrou náladu a přátelskou atmosféru. Během 15 let jsme uspořádali v Chorvatsku již 20 regat "manažerská jachta" pro více než 900 účastníků, přičemž velká část z nich byla vůbec poprvé v životě s plachetnicí na moři.

Cíle manažerské jachty:

  • Výměna zkušeností s kolegy, utužení vztahů v kolektivu, ověřit si týmového ducha

  • Poznat nové přátele i sám sebe

  • Odpočinek, zábava, uvolnění

  • Možnost přičichnout si k jachtařským dovednostem, zkusit kormidlovat jachtu, ovládat plachty