Úvod>Sociální aktivity>Aktivity se sociálním přesahem

Aktivity se sociálním přesahem

Tisk strany

Sekce našich vzdělávacích programů „AKTIVITY SE SOCIÁLNÍM PŘESAHEM“ je sekcí novou. Již více než 17 let v rámci naší Nadace Altego, která je zaměřená na rozvoj osobnosti dětí z dětských domovů, realizujeme vzdělávací akce i pro tyto děti. A vzhledem k velkému úspěchu těchto programů jsme se rozhodli některé z nich nabídnout i firemní klientele – dětem pracovníků firem i samotným pracovníkům či jejich partnerům.

JAKÁ JE ZÁKLADNÍ MYŠLENKA? Možná přemýšlíte nad některou z otázek:

  • Čím můžete výrazně odlišit a podpořit vaši firemní kulturu?

  • Jak můžete zlepšit atmosféru ve firmě?

  • Jak můžete podpořit prorodinné prostředí ve firmě?

  • Chcete zvýšit sociální cítění a povědomí vaší firmy?

  • Jak můžete zvýšit loajalitu pracovníků k firmě?

  • Chcete prostě udělat užitečný dobrý skutek?

Pokud ano, je jednou z možností udělat něco výjimečného pro děti či partnery vašich zaměstnanců…

A tím může být i některá z velmi zajímavých akcí:

  • „SLEPÍŠI a program: HELE LIDI“ – motivační program pro děti i dospělé z řad pracovníků firmy pořádaný nevidomými umělci a lektory.

  • „Přechod po žhavém uhlí“ - zcela výjimečný zážitek, který účastníkům doslova posune “hranice možného“ a tím změní jejich život. Je určen pro dospělé i dospívající děti.

Pro více informací klikněte na název programu.

Co jsou to vlastně „AKTIVITY SE SOCIÁLNÍM PŘESAHEM“? Jsou to především vzdělávací akce, kde se účastníci vždy naučí něco z oblastí: týmové spolupráce, sebepoznání, psychologie, sebemotivace, komunikace, a další. Akce jsou určeny jak pro pracovníky firem, tak často i pro jejich rodinné příslušníky či jejich děti. Realizací těchto akcí firma intenzívně podporuje vlastní pozitivní firemní kulturu, zlepšuje komunikaci mezi pracovníky, posiluje vztah pracovníků a jejich rodinných příslušníků k firmě, rozvijí jejich sociální cítění i vazby, a další. A přitom vytváří i pozitivní hodnotu pro celou společnost…