Úvod>Sociální aktivity>NADACE ALTEGO

NADACE ALTEGO

Tisk strany

Jakmile pochopíme, že tajemství štěstí nespočívá v držení, ale v dávání, tím, že kolem sebe budeme rozdávat štěstí, sami se staneme šťastnými" (A. Gide)

„Nadace Altego" je neziskovou organizací, která byla založená naší firmou v roce 1999. Za své více než čtrnáctileté působení Nadace Altego podpořila různé projekty a rozvojové programy pro děti za více než 3,2 mil. Kč. Naše programy jsou zaměřené na rozvoj sociálních dovedností dětí, jejich sebeprezentaci, toleranci, týmového ducha či důvěru ve své schopnosti.

Nadace Altego užívá zázemí společnosti Altego s.r.o., nemá tedy žádné vedlejší náklady a výdaje. Veškeré nashromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem - každá koruna, která je nadaci věnována, je předána dále na vybrané projekty.

POSLÁNÍ NADACE ALTEGO

Rádi bychom dávali prostřednictvím nadace dohromady takové jednotlivce a firmy, kteří se chtějí zapojit do projektů lidské účasti a spolupodílet se na pomoci dětem. Naše nadační projekty a programy jsou zaměřeny především na rozvoj osobnosti dětí z dětských domovů i ostatních dětí, kterým pomáháme rozvíjet jejich sociální dovednosti.

Děkujeme všem, kteří pomáhají. I moře vzniká z malých kapek...

ČÍSLO NADAČNÍHO ÚČTU: 162173908/0300

Kontaktní a fakturační údaje Nadace Altego naleznete zde.


FILOSOFIE NADACE

Jsme přesvědčeni o tom, že lidé i firmy chtějí pomáhat, stejně jako my, lidem, kteří jsou z různých důvodů odkázání na pomoc druhých. Chceme spolu s Vámi budovat a podporovat myšlenku vzájemné pomoci, protože kdo ví, jestli zítra tuto pomoc nebudete potřebovat právě Vy či Vaše dítě.

ZÁSADY PRÁCE NADACE ALTEGO

  • Nadace Altego je nezisková organizace, to znamená, že veškeré shromážděné finanční prostředky jsou použity pro pomoc dětem.

  • Každý Váš příspěvek je použit na jasný a zcela konkrétní projekt

  • Každý dárce (jednotlivec i firma) si snadno může ověřit použití svého příspěvku zvednutím telefonu, či osobní návštěvou a má možnost se osobně přesvědčit o hospodaření nadace, které je každý rok podrobeno kontrole a auditu nezávislé firmy.


VÝŠE UVEDENÉ ZÁSADY PRÁCE NADACE ALTEGO VÁM ZÁROVEŃ ODPOVÍ NA OTÁZKU:

„V ČEM SE LIŠÍ NADACE ALTEGO OD OSTATNÍCH?“

Chceme dokázat, že to myslíme čestně, a že lidé, kteří chtějí pomoci, mají v Nadaci Altego nejen příležitost, ale i jistotu. Jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy člověk vidí, co se s jeho cennou pomocí realizovalo, prožívá plný a oprávněný pocit hrdosti sám nad sebou, kterou prožívá ten člověk, který si uvědomuje, že:

„Dávat je víc než dostávat.“