DĚTSKÉ LESNÍ CENTRUM DVOREČEK

Tisk strany


Nadace Altego finančně přispěla občanskému sdružení Rodinné centrum Vilémov na projekt Dětské lesní centrum Dvoreček. Centrum nabízí vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku 3 - 6 let zaměřenou na zdravý, harmonický, tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě. Poskytuje vhodné zázemí pro všechny děti včetně těch se sníženou imunitou a náchylností k alergiím. Pravidelný pohyb v přírodě učí děti správně dýchat, posilovat rovnoměrně celé tělo a lépe odolávat běžným onemocněním. Příroda se pro ně stává přirozeným a bezpečným domácím prostředím.

Cíle dětského lesního centra Dvoreček:

Rozvíjet spolupráci, respekt k druhému a samostatnost. Rozvíjet zkušenosti a dovednosti skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí (pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva...)Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku prostřednictvím přirozených všudypřítomných podnětů a možností pohybu v přírodě. Prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty