ZVÍŘATA KOLEM NÁS

Tisk strany


NADACE ALTEGO SE FINANČNĚ PODÍLELA NA ORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE. PROJEKT BYL REALIZOVÁN CENTREM CHALOUPKY O.P.S.

ZPRÁVA ZE VZDĚLÁVACÍCH A ZÁŽITKOVÝCH AKCÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA VYSOČINĚ A V JIHOMORAVSKÉM KRAJI.

Mohelno

Výlet do Národní přírodní rezervace Mohelno. Počasí nám přálo a tak jsme si společně mohli užít krásného jarního dne. Děti vyrazili zkoumat rozmanité druhy živočichů vybaveni batohy pro výzkumníky. Pomocí mapy a buzoly si vyzkoušeli orientaci v terénu, dalekohledy pozorovali ptáky, se síťkami a lupami zkoumali drobné vodní bezobratlé živočichy. Přísloví na svatého Jiří vylézají hadi a štíři potvrdili dvě ještěrky zelené, slepýš i užovka, které jsme cestou objevili.

22. 4. 2011 Soukromý dětský domov Budišov-Holeje


Za kvákajícím bratrstvem

Akce začala přednáškou v dětském domově. Jednalo se o jakousi přehlídku našich obojživelníků a plazů. Promítaly se fotografie, z nahrávky se ozývaly hlasy našich druhů žab, děti měly možnost prohlédnout si živého mloka. Po setmění jsme se mohli vypravit do terénu. Vyzbrojeni gumáky, čelovkami a podběráky jsme vyrazili k okolním rybníkům. Žáby si pro nás připravili svůj koncert a děti si mohli zblízka prohlédnout rosničku, skokany i kuňku.

13. 5. 2011-Soukromý dětský domov Budišov-Holeje-rybníky v okolí Rudíkova

14. 5. 2011 Dětský domov Náměšť nad Oslavou-rybník za Pozďátkami

V soboru 14. května 2011 za námi do dětského domova přijeli externí pracovníci Střediska ekologické výchovy Ostrůvek u Velkého Meziříčí, Martin a Pavel.

Připravili pro nás pěknou přednášku, doplněnou o video a ukázky mloků, žab a hadů. Už víme, že se nemusíme bát, protože zmije v našem okolí nežije. Myslíme si, že již rozeznáme i rozdílné kuňkání rosniček a skokanů.

Vybaveni teoretickými znalostmi jsme vyrazili k rybníku za Pozďátkami.

V holínkách, s čelovkami a dobrou náladou jsme prošli kolem rybníka a užívali si večerní pohody. Kvákání žab se ozývalo ze všech stran a naše teorie, že poznáme žábu podle zvuku, vzala rychle za své. Podařilo se nám vyplašit dva bažanty. Náhle jsme uslyšeli bublání vody v Lukášových holínkách a postupně i v dalších.

Za pomoci Martina a Pavla jsme objevili rosničku, kuňku, skokana hnědého i zeleného a dokonce i broučka z Ferdy Mravence – plešťuli blátivou.

Domů jsme se vrátili až o půl dvanácté a nechali jsme si zdát o nočním zážitku.

Ráno, když nás vzbudilo bubnování deště do oken, byla naše radost ještě větší, že se nám noční výlet vydařil.

Za vše moc děkujeme a těšíme na další akce

děti a zaměstnanci Dětského domova Náměšť nad Oslavou


Netopýři

Sešli jsme se v dětském domově a začali promítáním fotografií a povídáním o létajících savcích. Po setmění jsme vyrazili ven. Díky echolokátoru jsme mohli poslouchat lidským uchem nerozpoznatelné hlasy netopýrů. Ukázali jsme si také, jak se netopýři odchytávají do speciálních sítí. Pro děti byla noční výprava v blízkém okolí jejich domova velkým dobrodružstvím.

24. 9. 2011 Soukromý dětský domov Budišov-Holeje

30. 9. 2011 Dětský domov Náměšť nad Oslavou


Zvířata, kterých se nemusíme bát

V rámci tohoto programu jsme dětem zprostředkovali setkání s živými zvířaty chovanými v zajetí - s pavouky, hady, šváby , moučnými červy i s tropickým plžem. Ukázali jsme jim, že řada zažitých předsudků vůči těmto zvířatům není pravdivá, že není třeba je nenávidět, a mnohá z nich si dokonce můžeme zamilovat. Prostřednictvím tohoto nevšedního zážitku jsme v dětech zájem o přírodu. V průběhu programu si děti rovněž nenásilnou formou zopakovali základní znaky jednotlivých skupin živočichů. V každém domově se uskutečnily dva programy, aby na jednom programu nebylo víc jak patnáct dětí. Díky tomu mohli být všichni děti po celou dobu programu v kontaktu se zvířaty. O tom, že se nám podařilo náš záměr splnit, hovoří i fakt, že nedílnou součástí všech uskutečněných programů bylo focení dětí zprvu nedůvěřivých dětí s pavouky na dlaních a hady kolem krku. Program vždy překročil předem domluvenou hodinu a půl a na konci programu vždy následovala otázka: „Kdy zase přijedete?“

3. 6. 2011 Dětský domov Hodoním u Kunštátu

17. 6. 2011 Dětský domov Rovečné

24. 6. 2011 Dětský domov Humpolec

30. 6. 2011 SOS Dětská vesnička Brno

Ve Velké Meziříčí 16. listopadu 2011

Fotografie