STAVBA ŠKOLY V AFRICE

Tisk strany

V lednu 2012 jsme vyjeli do Kamerunu a osobně se podíleli na prvních přípravách stavby školy v blízkosti horské vesničky Kedjom - Keku. A jak to všechno začalo?

Už v říjnu minulého roku se Ing. Jiří Denk, ředitel společnosti Altego s.r.o., sešel s Martinem Mikešem z občanského sdružení Kedjom-Keku. Cílem tohoto sdružení je podpora vzdělávání dětí i dospělých ve stejnojmenné oblasti v severozápadním Kamerunu. Sešli se zrovna v době, kdy měl Martin zpracován návrh školy a sháněl finance na její stavbu. Slovo dalo slovo a Nadace Altego se stala partnerem tohoto sdružení a stavbu školy, i za pomoci svých obchodních partnerů a přátel, finančně podpořila.

Do horské vesničky Kedjom-Keku jsme přijeli v době, která se zdála být dramatická. Původní místo, které bylo pro stavbu školy schváleno, se nyní zdálo - dle místního fóna - jako nevyhovující (fón je místní „král“, takový starosta s neomezenou pravomocí). Důvodem byla dle jeho názoru ta skutečnost, že škola by byla umístěna dále od místních rodin. Navrhl jinou lokalitu, která byla ovšem nevyhovující, protože v okolí nebyl žádný vodní zdroj. Voda je totiž nezbytná nejenom pro stavbu, ale i pro samotný provoz školy. Sešla se rada místních, prohlédla si obě lokality a nakonec naštěstí dala za pravdu nám a mohli jsme se vrhnout do práce.

Pomáhali jsme s počátečními pracemi - školu jsme vyměřili, udělali základní „vodovod“ a „koupelnu“ a zavlažování políčka. Po našem odjezdu pokračovali kluci (Martin, architekt Jindra, který školu navrhoval a spisovatel Vladimír, který bude na této škole i prvním učitelem), už za pomoci místních obyvatel, v kopání základů a dalších stavebních pracích. Zájem podílet se na stavbě školy je u místních velký, každý rád přiloží ruku k dílu. Škola by měla být postavená ještě před obdobím dešťů, tedy v termínu do května 2012. Zážitky ze stavby pravidelně sledujeme na blogu, který píše Vladimír (http://vacatko.blog.idnes.cz)

Naše dojmy:

Škola bude stát v nádherné horské lokalitě. I když je vzdělávací systém v Kamerunu v porovnání s ostatními africkými zeměmi rozvinutý a základních škol je tam dostatek, pro tuto horskou oblast to neplatí. Děti z hor do škol nechodí, museli by denně zdolávat několik kilometrů v těžkém terénu. Naše škola postavená přímo v horách jim vzdělání umožní. A nejenom jim, ale i jejím rodičům. Na vlastní oči jsme viděli, jak ničí a vypalují zdejší mlžný prales jen proto, aby získali prostor pro pastviny pro jejich stáda krav. Pevně věříme, že vzdělání jim pomůže změnit jejich myšlení a k přírodě se začnou chovat šetrněji.

Stavbu školy finančně podpořili:

Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s., Tomáš Kaderka, Pavel Adamovský, Jiřina Skálová, Jana Číhalová, Karel Vaněk, Jiří Denk, Vladimíra Látalová, Petra Šafaříková

Více informací o projektu naleznete na stránkách občanského sdružení www.kedjom-keku.com.

Fotografie