Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2012>Zvířata, kterých se nemusíme bát>Zvířata, kterých se nemusíme bát a Zvířata kolem nás

Zvířata, kterých se nemusíme bát a Zvířata kolem nás

Tisk strany

V roce 2012 pokračuje úspěšný zážitkový a vzdělávací projekt Zvířata, kterých se nemusíme bát, který Nadace Altego začala finančně podporovat již v roce 2011. Projekt realizuje centrum Chaloupky o.p.s., které vysílá své zástupce s živými exponáty do dětských domovů z Jihomoravského kraje a Vysočiny. V tomto roce se s hady, pavouky, šváby a dalšími terarijními zvířaty seznámily děti z následujících dětských domovů: DD Rovečné, DD Hodonín u Kunštátu, SOS Dětská vesnička Brno. V rámci tohoto programu si děti nejenom zopakují základní znaky jednotlivých skupin živočichů, ale především překonají strach a předsudky, které jsou obecně s těmito zvířaty spojené. Z počátku nedůvěřivé děti si vždy v závěru programu berou pavouky do dlaní a omotávají si hady kolem krku.

V rámci dalšího projektu Zvířata kolem nás vyráží zástupci Chaloupek o.p.s. s dětmi z dětských domovů přímo do přírody. Tento projekt probouzí v dětech zájem o přírodu a je rozdělen do několika témat. Tematického programu „Za kvákajícím bratrstvem“ se zúčastnily děti z DD Budišov, DD Hodonín u Kunštátu a DD Boskovice. Po přednášce čekají děti večerní exkurze to terénu a pozorování a odchyt obojživelníků. Program „Ze živočichy stepí“ dětem z DD Náměšť nad Oslavou a z SOS Dětské vesničky Brno nabídl možnost vydat se na výlet do stepních lokalit spojený s pozorováním vzácným druhů rostlin a živočichů (plazů, ptáků i bezobratlých).

Fotografie