Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2013>Slepíši - vzdělávací program HELE LIDI>Vzdělávací program HELE LIDI - sdružení SLEPÍŠI

Vzdělávací program HELE LIDI - sdružení SLEPÍŠI

Tisk strany

Nadace Altego v roce 2013 začla spolupracovat se sdružením SLEPÍŠI. Členové sdružení Slepíši realizují od roku 1997 výchovně vzdělávací program nazvaný HELE LIDI. Tento program seznamuje zdravé děti se životem nevidících lidí. Doposud byl program realizován pro děti základních a mateřských škol (od roku 1997 pro cca 20 000 dětí). Ve spolupráci s Nadací Altego začali Slepíši nabízet program i v dětských domovech, Nadace Altego realizaci programu v dětských domovech finančně podporuje.

Vzdělávací program HELE LIDI je postaven na základě mnohaletých praktických zkušeností s handicapovanými. Nejedná se o teoretickou přednášku, vše probíhá formou hry a vzájemné spolupráce. Nevidící lektoři ukazují dětem chůzi s bílou holí, seznamují je s Braillovým písmem, děti projdou zvukovou cestou a vyzkouší si možnosti svého hmatu. Součástí programu je i modelování z hlíny pod vedením nevidícího lektora.

Nabízet tento program i dětem z dětkých domovů se ukázalo být dobrým krokem (nadšená reakce ředitelky jednoho z dětských domovů je uvedena níže). Osud dětí z dětských domovů je svým způsobem podobný osudu lidí s handicapem. Obě tyto skupiny mají ztíženou startovní pozici, jsou mimo hlavní společenský proud. V případě dětí z dětských domovů je situace v leccčem dokonce horší, protože jejich handicap není vidět. Program HELE LIDI kromě své vzdělávací funkce ukazuje, že naučit se základní principy výtvarného řemesla může opravdu každý. Lze je tak i chápat jako nabídnutí další možné cesty, přičemž ukázky z děl například nevidících autorů mohou být velkou motivací a impulsem.

Výstup z programu je platný všeobecně - na přikladu handicapovaných učí, že takzvaný handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní, specifické realizaci v životě. Že být jiný neznamená nutně být ze společnosti vytržený a také, že pokud máme vůli se učit, uplatnění je vždy možné.

Reakce Mgr. Šubíkové, ředitelky DD Budišov-Holeje (dětský domov navštívili Slepíši dne 20.2.2013, programu se zúčastnilo 26 dětí od nejmenších až po středoškoláky):

"...jak už bylo řečeno, akce sklidila u dětí i dospělých velký úspěch. Nejenže děti zaujala svojí akčností, ale měla i výchovný dopad. Všichni si na chvíli vyzkoušeli, jak je obtížná orientace ve tmě a zapojení dalších smyslů potřebných pro orientaci. Velmi je bavilo vyrábění obličeje z hlíny. Děti byly na své výrobky pyšné. Rovněž jsme všichni obdivovali četku Braillova písma, mnozí se setkali s nevidomým člověkem osobně vůbec poprvé. Ještě dlouho po akci se na dané téma diskutovalo. Děkuji jménem svým i jménem dětí za zábavnou a poučnou akci."

Fotografie