Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2013>vzdělávací programy s centrem Chaloupky>Vzdělávací a zážitkové programy realizované centrem Chaloupky o.p.s.

Vzdělávací a zážitkové programy realizované centrem Chaloupky o.p.s.

Tisk strany

V roce 2013 navazujeme na několikaletou spolupráci s centrem Chaloupky o.p.s.- společností zabývající se ekologickou (environmentální) výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji).

Poslání obecně prospěšné společnosti Chaloupky:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému životu.

Chaloupky budou v roce 2013 pro děti z dětských domovů realizovat za finanční podpory Nadace Altego následující programy (souhrn programů zde):

- Za kvákající bratrstvem (pro více info vždy klikni na název programu)

- Do podzemí za netopýry

- Zvířata kterých se nemusíme bát

- Dovednosti v přírodě

- Napospas v přírodě

- Umění ohně

- Setkávání generací