Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2015>Přehled projektů realizovaných v roce 2015

Přehled projektů realizovaných v roce 2015

Tisk strany

V roce 2015 Nadace Altego podpořila projekty za 78.307 Kč.

HELE LIDI - Výchovně vzdělávací program realizovaný sdružením SLEPÍŠI.

Osud dětí z dětských domovů je svým způsobem podobný osudu lidí s handicapem. Tyto obě skupiny mají ztíženou startovní pozici pro uplatnění v životě. V tomto programu jsou děti pod vedením nevidomého lektora seznámeny s technikou keramického modelování a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké je to modelovat pouze hmatem bez zapojení zraku. Lektor jim dokáže, že takzvaný handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní realizaci v životě. Pro děti je toto setkání ukázkou toho, že být jiný neznamená nutně být ze společnosti vytržený a že pokud má člověk vůli a je ochoten se učit, své uplatnění vždy najde.

Program byl podpořen částkou 34.140 Kč.

Víkendy v Yacht Clubu Písek
Tento víkendový pobyt je zaměřených na rozvoj osobnosti a získání teoretickými i praktickými informací o jachtingu. Program pořádáme 2x ročně po dobu již několik let. Děti si během pobytu vyzkoušejí plavbu nejenom na kajutových plachetnicích, ale mohou se také podílet na chodu loděnice. Z kruhu dětí navíc vybíráme jednoho mladého jachtaře, jehož podpoříme ve výcviku jachtingu.

Program byl podpořen částkou 24.119 Kč.

Programy realizované centrem Chaloupky

Chaloupky o.p.s. se svými programy letos navštívili nejenom dětské domovy, ale i výchovný ústav mládeže a azylový dům pro matky s dětmi. Tento rok jsme podpořili programy, které lze rozdělit do tří tematických celků:

- Dobrodružství se zvířaty: ověřené projekty Zvířata, kterých se nemusíme bát a Za kvákajícím bratrstvem patří mezi evergreeny, které děti nadchnou vždy. Děti se setkávají s pavouky, hady, šváby a učí je překonávat strach a zažité předsudky. A u sledování žab děti vyrážejí za dobrodružstvím až v podvečerních hodinách, nafasují speciální vysoké brodící kalhoty a čelovky, brodí se bahnem a poslouchají a sledují rosničky, ropuchy a další obyvatele rybníků.

- Setkávání generací: návštěvy dětí v domovech pro seniory dávají dětem možnost najít si svého „dědu“ nebo „babičku“ a senioři získávají pocit být užiteční. Posílení sociálního kontaktu mezi generacemi, oboustranný efekt. Setkání jsou tematicky zaměřena na bylinky a jejich využití v běžné praxi nebo na tradice a stará řemesla.

- Setkávání s přírodou: tentokrát Chaloupky realizovali programy Podzim v přírodě a na zahradě a S chutí na brambory. Akce probíhají jak v Balickém údolí u Velkého Meziříčí, tak v ekocentru Baliny – cílem je jak posílit vztah dětí k přírodě, tak vést děti k samostatnosti a vhodně rozvíjet jejich znalosti a schopnosti.

Programy podpořeny celkovou částkou 12.060 Kč.

Trosečníkem v drsné přírodě - Outdoorový zážitkový program s průvodcem Jaroslavem Pavlíčkem

Tato legenda mezi českými polárníky a expert na přežití v drsných podmínkách letos poprvé věnoval svůj čas, aby se s dětmi z dětských domovů podělil o svůj životní příběh a přiblížil jim podmínky a zásady přežití v drsných podmínkách přírody. Programu se zúčastnili chlapci z dětských domovů ve věku 16 - 18 let a zažili velká dobrodružství, jako například nocleh v přístřešku, pochod pralesem, výstup na hřeben, pochod k poloostrovu Hurka, průnik na ostrov, stavba bivaku, bivak, brodění.

Program byl podpořen částkou 6.688 Kč.

Richard Štěpánek – 1000 mílí cestou necestou

Richard Štěpánek přišel před 16 lety o levou ruku a přesto dokázal odjet dva ročníky nejtěžšího a nejdelšího ultramaratonu na horských kolech v Evropě „Craft 1000 Miles adventure“. Richard dětem z dětských domovů přibližuje nejenom atmosféru tohoto závodu vedoucího nejdrsnějšími terény České a Slovenské republiky, ale především vypráví překážkách, které musel překonat a o radikální změně v jeho životě, kterou bral jako výzvu.

Program byl podpořen částkou 1.300 Kč.