Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2015>Slepíši - vzdělávací program Hele lidi>Vzdělávací program HELE LIDI se sdružením SLEPÍŠI

Vzdělávací program HELE LIDI se sdružením SLEPÍŠI

Tisk strany

I letos jsme pokračovali ve spolupráci se Sdružením Slepíši, které za naší finanční podpory navštívilo 5 dětských domovů a výchovných ústavů se svým výchovně - vzdělávacím programem HELE LIDI.

Realizace byly rozděleny do dvou částí. V první z nich se děti zábavnou a netradiční formou seznamovaly s životem nevidomých a osob s dalšími typy handicapu. Vstřebávání nových znalostí probíhalo pomocí rozhovoru, vyprávění (příběhu) a praktických demonstrací. Účastníci si tak vyzkoušeli např. chůzi s bílou holí, jízdu na invalidním vozíku, seznámili se s pomůckami, které handicapovaným pomáhají v každodenním životě jako např.: podpisová šablona, „rozlišovač“ bankovek, ukázka ozvučeného mobilního telefonu. Dozvěděli se i zajímavosti a reálné skutečnosti ze života handicapovaných. V druhé, kreativní části programu, si pak mohly děti z dětských domovů vyzkoušet modelování obličejů (na krabičku) ze šamotové hlíny. To probíhalo na základě Axmanovy techniky modelování (ATM), využívané při práci a výuce nevidomých sochařů.

Na programech byl krom lektora přítomen i student Mezinárodního vzdělávacího centra ATM - Milan Spáčil, který má závažnější zrakové poruchy. Ten přispíval při vedení realizací a lektorství jak první, tak druhé části.

Celkově lze říci, že programy Hele lidi byly úspěšné a u většiny účastníků se opět setkávaly s pozitivním ohlasem. Kladně hodnocena byla především zajímavost, zábavnost, prospěšnost a výtvarná část programů. To potvrdila zpětná vazba, která se od dětí a vychovatelů, v průběhu nebo po skončení realizací získala.