Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2016>Přehled projektů realizovaných v roce 2016

Přehled projektů realizovaných v roce 2016

Tisk strany

V roce 2016 Nadace Altego podpořila projekty za 130 285 Kč.

HELE LIDI - Výchovně vzdělávací program realizovaný sdružením SLEPÍŠI.

V tomto programu jsou děti pod vedením nevidomého lektora seznámeny s technikou keramického modelování a na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké je to modelovat pouze hmatem bez zapojení zraku. Lektor jim dokáže, že takzvaný handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní realizaci v životě. Pro děti je toto setkání ukázkou toho, že být jiný neznamená nutně být ze společnosti vytržený a že pokud má člověk vůli a je ochoten se učit, své uplatnění vždy najde.

Program byl podpořen částkou 39.830 Kč.

LETNÍ POBYT V YACHT CLUBU PÍSEK
Tento pětidenní pobyt je zaměřený na rozvoj osobnosti a získání teoretickými i praktickými informací o jachtingu. Děti si během pobytu vyzkoušejí plavbu nejenom na kajutových plachetnicích a dalších plavidlech, ale mohou se také podílet na chodu loděnice.

Program byl podpořen částkou 36.215 Kč.

PROGRAMY REALIZOVANÉ CENTREM CHALOUPKY

Chaloupky o.p.s. se svými programy letos navštívili mnoho dětských programů s následujícími programy:

- Setkávání generací - Program setkávání dětí z dětských domovů se seniory z domů s pečovatelskou službou. Cílem setkávání je posílit sociální kontakt mezi generacemi a umožnit dětem prožít chvíle s „babičkou“ a „dědou“. Pro děti se tímto způsobem otevírá velká příležitost získat zkušenosti takzvaně z první ruky, a to neškolským, lidovým způsobem.

- Přežití v přírodě - Jednodenní workshopy s výukou unikátních, pečlivě prověřených činností a technik, jak si poradit a přežít ve volné přírodě.

- Netopýři a jejich ochrana - Děti se vypraví do netopýřího světa, dostanou možnost seznámit se s netopýřím životním rytmem, anatomií, smysly, způsobem orientace v přírodě, lovem potravy, způsobem rozmnožování, sociálními vazbami a vzájemným chováním. Využijeme zvukové nahrávky z přírody. Děti si prohlédnou živého netopýra a společně ho zkusíme nakrmit.

- S chutí na brambory Ale jak to bylo před tím, než se k nám brambory vůbec dostaly? Čím se naši předkové živili? Na tyto otázky děti hledají odpověď. Různé druhy brambor – žluté, růžové či fialové – i ochutnávají. Zjišťují, že z brambor se dá i tvořit. Každý z účastníků si vyrobí bramborové tiskátko a vyzdobí si s ním plátěný pytlíček na poklady. Z uvařených brambor si na závěr děti připraví bramborové placky a na pánvi na zahradním ohništi jsme si je upečou.

- Umění ohně Proč byl a je pro nás oheň důležitý? Proč v různých koutech světa používají určitou techniku rozdělávání ohně? A co je potřeba k tomu, abychom oheň rozdělali? Lektor ukáže techniky rozdělávání ohně národů z celého světa a účastníci si budou moci některé z nich vyzkoušet. Program zakončíme soutěží v rozdělávání ohně a táborákem s přípravou nějaké dobroty na ohni.

- Včely Program o včelách, včelaření a včelích produktech. Děti si prohlédnou i živé včely v proskleném demonstračním úlu, ochutnají med a vyrobí si drobný dárek na památku z včelího produktu.


Programy Chaloupek podpořeny celkovou částkou 18.896 Kč.


TROSEČNÍKEM V DRSNÉ PŘÍRODĚ - Outdoorový zážitkový program s průvodcem Jaroslavem Pavlíčkem

Tato legenda mezi českými polárníky a expert na přežití v drsných podmínkách letos poprvé věnoval svůj čas, aby se s dětmi z dětských domovů podělil o svůj životní příběh a přiblížil jim podmínky a zásady přežití v drsných podmínkách přírody. Programu se zúčastnili chlapci z dětských domovů ve věku 12 - 16 let a zažili velká dobrodružství, jako například nocleh v přístřešku, pochod pralesem, výstup na hřeben, pochod k poloostrovu Hurka, průnik na ostrov, stavba bivaku, bivak, brodění.

Program byl podpořen částkou 6.344 Kč.

RICHARD ŠTĚPÁNEK – 1000 mílí cestou necestou

Richard Štěpánek přišel před 16 lety o levou ruku a přesto dokázal odjet dva ročníky nejtěžšího a nejdelšího ultramaratonu na horských kolech v Evropě „Craft 1000 Miles adventure“. Richard dětem z dětských domovů přibližuje nejenom atmosféru tohoto závodu vedoucího nejdrsnějšími terény České a Slovenské republiky, ale především vypráví o radikální změně v jeho životě, kterou bral jako výzvu a překážkách, které musel překonat.

Program byl podpořen částkou 6.500 Kč.

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ (KOUČINK) dětí z dětských domovů

Cílem bylo vytvořit vzájemný blízký vztah a díky tomu poznat své silné stránky, rozvinout důvěru v sebe sama, vytyčit si konkrétní cíl a nastoupit cestu za tímto cílem. Průvodci z řad vysokoškoláků se postupné setkávali se 14 dětmi z dětských domovů. Průměrně se každé dítě se svým průvodcem setkalo 9x.

Program byl podpořen částkou 22.500 Kč.