Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2016>Vzdělávací programy s centrem Chaloupky>Zážitkové a vzdělávací programy realizované centrem Chaloupky

Zážitkové a vzdělávací programy realizované centrem Chaloupky

Tisk strany

Chaloupky o.p.s. jsou společností zabývající se environmentální výchovou a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za více než 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a také z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí.

Poslání obecně prospěšné společnosti Chaloupky:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému životu.

Nadace Altego spolupracuje s Chaloupkami již od roku 2011 a vzdělávací programy realizovaném centrem Chaloupky jsou opravdu rozmanité - od setkávání se zvířaty, která jsou nespravedlivě odsouzena našimi předsudky (hadi, štíři, pavouci), přes naučné pobyty v přírodě až po společné setkávání dětí z dětských domovů se seniory v domovech s pečovatelskou službou.

V roce 2016 proběhly tyto programy (pro více informací klikni na konkrétní akci):

- Netopýři a jejich ochrana

- Přežití v přírodě

- Umění ohně

- Včely

Fotografie