Úvod>Vzdělávací programy>Manažerské dovednosti

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Tisk strany

KOMU JE URČEN?

  • Všem liniovým a výkonným manažerům

  • Střednímu managementu

  • Vrcholovému managementu


PROČ VZNIKL?

Na manažery a vedoucí pracovníky jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. Většina z nich cítí potřebu změny v myšlení a přístupu pracovníků ve firmy. Pro tyto změny je velmi náročné získat podporu ostatních spolupracovníků. Z toho vyplývá snad nejnáročnější úloha manažera – motivace spolupracovníků.

Jednotlivá témata seminářů a jejich zvládání patří mezi každodenní úkoly.

CO OBSAHUJE?

Jedná se o ucelený program na sebe navazujících tréninkových seminářů manažerských znalostí a dovedností. Program je sestaven z jednotlivých témat dle potřeb managementu. Náročnost témat se přizpůsobí zkušenostem a znalostem manažerů. Ideálně se jedná o 2-denní rozvojové semináře doplněné 1–denním workshopem či tréninkem, které probíhají 4x až 5x ročně.

Součástí seminářů je práce na konkrétních firemních projektech. Nabyté znalosti a dovednosti si účastníci okamžitě vyzkouší v praxi se spolupracovníky. Díky zpětné vazbě z vlastních zkušeností firmy, je možno vrátit se k probraným tématům a případně doplnit projekty. Pouze systematickou prací lze dosáhnout žádaných změn ve firmě.