KOMUNIKACE MANAŽERA

Tisk strany

MOTTO: „Nelze nekomunikovat. Lze komunikovat pouze dobře nebo špatně.“

Seminář je určen pro manažery a vedoucí, kteří by měli vědět maximum o mezilidské komunikaci , aby mohli plně využít všech komunikačních dovedností pro efektivní vedení pracovních týmů. Právě schopnost „domluvit se“ se svými spolupracovníky, podřízenými či nadřízenými, je prvním předpokladem pro efektivní práci. Dozvíte se zde nejenom „CO“ funguje v komunikaci, ale také „PROČ“ a „JAK“ to funguje. Díky pochopení všech principů komunikace budete lépe rozumět jednání členů Vašeho týmu i nadřízeným a budete dosahovat lepších výsledků ve všech činnostech.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Komunikace mezi vedoucím a podřízeným

  • Styly komunikace

  • Základy transakční analýzy

  • Nejčastější chyby v komunikaci

  • Přizpůsobování se partnerovi

  • Přizpůsobování se myšlenkovému procesu partnera

  • Odlišné přizpůsobování

  • Vedení partnera v rozhovoru

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si zásady vyšší úrovně komunikace se svými spolupracovníky – nadřízenými i podřízenými. Uvědomí si důsledky komunikačních chyb, které jsou prvním krokem k tomu, jak se těchto chyb vyvarovat. Naučí se efektivně komunikovat a dosahovat tak lepších výsledků bez krizových situací. Nebudou nevhodnou komunikací se svými pracovními partnery narušovat vztahy.

FIRMA ZÍSKÁ:

Zkvalitní úroveň firemní komunikace a výrazně tím ovlivní vnitřní atmosféru . Tato pozitivní nálada ovlivní i image, kterou kolem sebe šíří Vaše společnost navenek, do Vašeho okolí a tím i mezi Vašimi zákazníky.

DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny