Úvod>Vzdělávací programy>Manažerské dovednosti>Dovednosti manažera>Komunikační typologie>UMĚNÍ DOMLUVIT SE S RŮZNÝMI TYPY LIDÍ – KOMUNIKAČNÍ TYPOLOGIE

UMĚNÍ DOMLUVIT SE S RŮZNÝMI TYPY LIDÍ – KOMUNIKAČNÍ TYPOLOGIE

Tisk strany

MOTTO: „Víš, kdo jsem? Ano?! Potom víš i to, jak se mnou mluvit.“

Komunikační typologie jednotlivých typů osobností slouží k umění přizpůsobit se partnerovi, lepšímu pochopení jeho požadavků a v konečném efektu ke zvýšení úspěšnosti jednání. Lidi lze rozdělit do čtyř hlavních typů a v prodejní situaci je nutností se těmto typům přizpůsobit. Každý z těchto typ se jinak projevuje, má jiná přání a potřeby, má své slabší a silné stránky, z jiných věcí má strach a hlavně – jiné věci ho motivují. Tudíž každého z těchto typů je třeba přesvědčovat jiným způsobem a jinými argumenty. Stejně jako zákazník, patří i Váš spolupracovník do některého z komunikačních typů

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Komunikační typologie

  • Základní typy

  • Charakteristika a rozpoznání jednotlivých typů

  • Doporučení a nejčastější chyby v komunikaci s jednotlivými typy

  • Typologie temperamentu

  • Vedení rozhovoru

  • Přizpůsobování se komunikaci partnera

  • Přizpůsobování se řečí těla

  • Přizpůsobování se myšlenkovému procesu partnera

  • Případové studie

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se určit komunikační typ svůj, Vašich spolupracovníků, obchodních partnerů i zákazníků. Osvojí si i natrénují postupy, jak s těmito různými typy komunikovat, a tím se vyvarují chyb, na které jejich protějšky negativně reagují.

FIRMA ZÍSKÁ:

Pracovníky, kteří se dokáží vcítit do partnerů v komunikaci. Díky znalosti komunikační typologie se zkvalitní jak komunikace s vnějšími partnery Vaší firmy, tak i s vnitřními spolupracovníky.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny