MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - ZÁKLADY

Tisk strany

MOTTO: „Umění kvalitně vést a řídit je dáno jen pár lidem.
Všichni ostatní se to můžeme kvalitně naučit.“

Manažeři na liniových či nižších pozicích bývají většinou ti, kteří svou zaměstnaneckou náplň práce zvládali dříve a lépe, než ostatní. Avšak přechod do manažerské role je natolik zásadní změna, že bez dalšího vzdělávání může nový manažer opravdu „pohořet“. A právě v době příprav na novou roli, nebo ve dnech přebírání této role, je pro manažera obrovskou pomocí, pokud může procházet vzděláváním či tréninkem v této oblasti. A dokonce i manažeři, kteří jsou již několik let i na vyšších pozicích, vítají tréninky základů manažerských dovedností jako obnovení těchto svých dovedností nebo určitý „restart“. Nejen, že se na sebe podívají v kontextu nejmodernějších manažerských metod, ale přímo na místě si je vyzkouší a obdrží zpětnou vazbu jak od školitele, tak od ostatních.


Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Vedení (leadership) versus řízení

 • Ideální manažer

 • Jaká je moje komunikace?

 • Situační vedení

 • Typologie osobnosti a jak je vést

 • Motivace aneb co na ně platí

 • Sebemotivace

 • Zpětná vazba

 • Případové studie a nácviky

 • Akční plán


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

 • Pochopí manažerskou roli

 • Rozšíří si portfolio manažerských technik a nástrojů

 • Procvičí si manažerské komunikační techniky

 • Natrénují různé styly řízení

 • Vyzkouší si více druhů poskytování zpětné vazby

 • Pochopí, proč a jak jsou různí lidé různě motivovatelní

 • Vyslechnou si zpětnou vazbu a zkušenosti ostatních


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Manažery – profesionály

 • Manažery orientované jak na výsledky, tak na lidi

 • Manažery schopné individuálního řízení a motivace

 • Manažery schopné účinně poskytovat zpětnou vazbu

 • Vyrovnanější a efektivnější vedoucí


DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny