Úvod>Vzdělávací programy>Manažerské dovednosti>Dovednosti manažera>MANAŽERSKÉ STUDIUM - INDIVIDUÁLNÍ DOVEDNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

MANAŽERSKÉ STUDIUM - INDIVIDUÁLNÍ DOVEDNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Tisk strany

MOTTO: „Manažer buď řídí tým cíleným směrem, nebo se tým řítí neznámo kam.“

Mnoho firem si v dnešní době uvědomuje, že otázka efektivního řízení je otázkou znalostí a dovedností řídících pracovníků – manažerů. S manažerskými dovednostmi se však člověk nerodí, ale získává je v průběhu celé své kariéry a praxe. Manažerská práce v současném pojetí – to je především práce s lidmi a ta tvoří tzv. měkkou komunikační složku řízení. Zdokonalováním se v těchto dovednostech se může práce manažera stát efektivnější. Tak jako každá činnosti i práce s lidmi m své zákonitosti a úskalí. Je mnoho způsobů, jak mohou řídící pracovníci vykonávat svoji práci. Jde však o to, jaký je výsledek a o to, jaká je efektivita této práce.


Doba, kdy se většina řídící práce odehrávala v direktivním řízení, končí. Je to dnes nákladný luxus řídit direktivně zejména proto, že se nevyužívá toho nejcennějšího, co každá firma má, a to je osobní iniciativa jednotlivce a síla kolektivu – týmu. Chce-li firma v dnešního době, kdy není problém dostat se rychle k jakýmkoliv informacím, uspět na trhu, je nutností mít rychlý a pružný systém řízení. Jsme svědky paradoxní situace, kdy některé firmy začaly pomocí výpočetní techniky ovládat celý systém řízení a zjistily, že o to více se musí komunikovat s pracovníky osobně, jinak se ztrácí jejich iniciativa a rozpadají se i dříve velmi výkonné týmy. Není náhoda, že úspěšní manažeři věnují právě komunikaci s týmem a pracovníky větší část svého pracovního času.

Následující program je zaměřen právě na komunikační dovednosti, tvorbu pracovních týmů, jejich vedení a motivaci. Manažeři si při těchto seminářích uvědomí své dosavadní pracovní postupy a schopnosti. To, co doposud používali zcela podvědomě a neefektivně, budou tak moci začít zcela vědomě a systematicky používat.

OBSAH:

 • Motivace pracovního týmu

 • Řízení efektivního týmu

 • Delegování úkolů

 • Koučing - nový přístup ke spolupracovníkům

 • Řešení konfliktů

 • Prospěšné vyjednávání

 • Komunikace manažera

 • Umění domluvit se s různými typy lidi „komunikační typologie“

 • Personální pohovory

 • Umění správně se rozhodnout

 • Řízení pracovních porad

 • Plánování a využití času manažera

 • Týmová spolupráce

 • Projektové řízení


PRO KOHO JSOU SEMINÁŘE V TOMTO BLOKU URČENY:

Pro řídící pracovníky na všech úrovních managementu, od vrcholového vedení, až po základní úrovně řízení ve firmě.