PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Tisk strany

MOTTO: „Prezentovat, zaujmout, přesvědčit - cesta k získávání klientů, podřízených,
kolegů i nadřízených."

Je to opravdu tak. V dnešní době je člověk bez schopnosti prezentovat velmi omezen v budování kariéry. Lidé mají skvělé nápady, zlepšovací návrhy nebo dokonce zajímavý produkt, ale prosadit je, řada z nich neumí, a tak část z těchto věcí končí „v koši". Někdy je realita dokonce taková, že šanci dostane lepší prezentátor, přestože má horší produkt, než ti druzí. Tuto skutečnosti vidíme jak v manažerské kariéře, tak ve zlepšovatelském hnutí, v získávání klientů, v budování si autority, při veřejných vystoupeních a koneckonců i v politice. Prezentace není pouze o předání informací, ale především o zaujmutí a získání druhých pro své myšlenky. A proto je forma komunikace a prezentace minimálně stejně důležitá jako její obsah.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • První prezentace

 • Ideální prezentace

 • Úvod, faktory a cíle tréninku

 • Komu prezentujeme, smyslové preference

 • První dojem (oblečení, tréma ...)

 • Forma prezentace a tréninku, zahájení, nástup

 • Řeč těla (oční kontakt), gestikulace

 • Postoj a pohyb, práce s hlasem

 • Obsah tréninku - zahájení, průběh, konec

 • Obsah tréninku - strukturování, dokazováníInterakce – zapojování účastníků, vizualizace

 • Obtížní účastníci (námitky, kritika, napětí)

 • Hříchy prezentátora


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

 • Přípravit prezentaci podle cílové skupiny

 • Nástup a první dojem

 • Řeč těla (oční kontakt, pohyb, ruce...)

 • Práci s hlasem

 • Interakce s účastníky (i s obtížnými)

 • Práce se vzorky, flipchartem, promítáním atd.

 • Eliminování trémy

 • Přijímat a poskytovat zpětnou vazbu v oblasti prezentace


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Zaměstnance schopné veřejně vystupovat

 • Profesionály v prezentacích

 • Manažery, kteří umí získat své podřízené

 • Zaměstnance schopné prodat své zlepšovací návrhy

 • Lidi, kteří svými projevy ostatní nenudí


DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny nebo 2x 2 dny