PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE FIRMĚ

Tisk strany

MOTTO: „Rychlá reakce na neustále se zvyšující požadavky často rozhoduje o úspěchu. Později může znamenat už pozdě.“

V současné době se stále více firem snaží vytvořit místo klasické vícestupňové organizační struktury co nejplošší a nejefektivnější strukturu, složenou z jednotlivých samostatných týmů pracovníků s minimem řídících stupňů.

Jak funguje? Na základě úkolů – projektů – se vytváří týmy složené z pracovníků z různých oddělení či oborů, které mohou mít delší či kratší dobu trvání spolupráce. Tým je samostatný, sám si rozděluje kompetence a zodpovědnosti, stanovuje si sám dílčí kroky, jejich posloupnost a kontrolu. Po dokončení jednoho úkolu se rozpustí a nebo začíná pracovat na dalším projektu.

Úskalím je náročnější komunikace s jednotlivými týmy a obtížnější celková kontrola práce. Vyšší nároky jsou také kladeny na vedoucí týmů, kteří často mají menší zkušenosti s vedením lidí a projektů. Je třeba firmu připravit na přechod k výrazně jinému stylu práce a tím se zároveň mění i zavedená firemní kultura.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Projektové řízení ve firmě

  • Odlišnosti od klasické vícestupňové struktury

  • Firemní kultura ve firmě s projektovým řízením

  • Projektové týmy v organizační struktuře

  • Komunikace mezi jednotlivými týmy a komunikace v organizační struktuře

  • Specifika práce v projektovém týmu

  • Delegování, rozdělení práce, kontrola, porady a pravidla práce v týmu

a další témata…

FIRMA ZÍSKÁ:

Vyšší efektivitu řízení, která vzniká větší rychlostí a pružností při řešení úkolů a problémů. Lidé se učí vyšší zodpovědnosti a samostatnosti za výsledky své práce.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny