ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Tisk strany

MOTTO: „Konflikty můžete řešit, jak chcete – třeba i násilím.
Lidé Vám to možná někdy odpustí, ale nikdy Vám to nezapomenou.“

Rozdílnost komunikačního stylu manažera a podřízeného pracovníka přináší leckdy v životě situace, kdy je pro nás velmi obtížné pochopit druhou stranu. Možná kdybychom věděli více o základních rozdílech a nejčastějších chybách, kterých se snadno můžeme dopouštět v komunikaci s partnerem, bylo by vše jednodušší. Pokud dokážete pochopit odlišnosti v komunikaci, dokážete i výrazně zlepšit mezilidské vztahy a snáze řešit konflikty.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Základní principy komunikace

  • Nejčastější chyby

  • Zvládání emocí

  • Řešení konfliktů

  • Jak se vyhnout rozepřím

  • Jak motivovat druhou stranu

  • Dohody

  • Strategie vztahů

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se, že mnohem snazší než konflikty řešit, je jim předcházet a naučí se, jak to udělat. Osvojí si techniky řešení již vzniklých konfliktů tak, aby nebyly narušeny vztahy a bylo dosaženo oboustranně přijatelné dohody. Naučí se zvládat emoce, což je dovednost, kterou ocení v pracovním i v osobním životě.

FIRMA ZÍSKÁ:

Sníží se počet konfliktů, na jejichž konci je nenávratně narušený vztah a důvěra mezi spolupracovníky i obchodními partnery. Zvýšení počtu dohod a kvalitních vztahů na základě nadhledu při řešení konfliktů. Firma získá osobnosti, u kterých je schopnost předejít, nebo zvládnout konflikt známkou jejich lidské úrovně a vyspělosti.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny