STRESS MANAGEMENT

Tisk strany

MOTTO: „21. století je stoletím stresu."

Dnešní doba je charakteristická extrémní přítomností stresu vždy a všude. Už nelze hovořit pouze o odstranění stresových faktorů, ale především o schopnostech lidí stres zvládnout. Stres z finančních a časových tlaků, stres z napjatých vztahů, stres z náročného úkolu atd. Ne každý stres je špatný, ovšem většina stresů vede k větší chybovosti, menší produktivitě a k finanční ztrátě. Pouze některé typy stresů vedou k vyšší výkonnosti (eustres). Stres se projevuje v reakci organismu, takže řada tělesných orgánů stres zaznamená a reaguje na ně. Stejně tak psychika člověka okamžitě na stres reaguje. Výsledkem často bývá únava, nemoc, podrážděnost a další následky, které rozhodně na výkonnosti nic nepřidají. Spíše naopak. Tréninkový seminář stress management je určen pro ty, kteří chtějí zvládat dnešní stresovou dobu s větší profesionalitou.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Jaké jsou následky nezvládnutého stresu?

 • A jaké užitky přináší schopnost svůj stres řídit?

 • Příznaky stresu aneb jak poznat, že přichází

 • Stresory

 • Osobní test stresu – Holmes Rahova stupnice

 • Reakce na stres

 • Řízení emocí

 • Relaxační techniky

 • Racionální analýza stresu

 • Techniky předcházení stresu

 • Které typy osobnosti inklinují ke kterým stresům

 • Řešení případových situací a simulací


ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

 • Relaxační techniky pro chvíle stresu

 • Řídit své emoce

 • Poznat příznaky přicházejícího stresu

 • Jak stresu předcházet

 • Techniky zvládání stresu

 • Relaxační techniky pro stresové chvíle

 • Poznávat příchod stresu u kolegů

 • Reakce ve stresových chvílích


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Emocionálně vyrovnanější vedoucí

 • Schopné lidi se se stresem vyrovnat

 • Schopné vedoucí, kteří umí pomoci lidem ve stresu

 • Zvýšení výkonu a produktivitu u absolventů kurzu

 • Vedoucí, schopné se rychle vrátit do klidu díky relaxačním technikám


DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny