TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A TÝMOVÁ ROLE

Tisk strany

MOTTO: „Jedna plus jedna jsou více jak dvě.“

Vytvoření dobrých vztahů uvnitř týmu pracovníků a stanovení komunikačních pravidel mezi jednotlivými členy týmu je jednou z velmi důležitých součástí práce vedoucího pracovníka a manažera. Vytvoření dobrého týmu je přitom jedinou cestou k nadprůměrným a špičkovým výkonům nejen v obchodní činnosti, ale i ve všech ostatních oblastech.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Úloha a význam týmové práce

  • Týmové role

  • Sestavování týmů podle týmových rolí jednotlivců

  • Týmové rozhodování

  • Komunikace a informační toky v týmu

  • Znalosti a úloha vedoucího týmu

  • Motivace týmu

  • Hodnocení členů týmu

  • Tvůrčí řešení problémů

  • Budování úspěšných týmů

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se, jakým způsobem funguje tým, jak úspěšný tým sestavit a jak ho vést. Budou umět analyzovat postavení každého jednotlivce v týmu, efektivněji se svým týmem komunikovat a motivovat jej.

FIRMA ZÍSKÁ:

Vedoucí pracovníky, kteří dokáží z nových i stávajících spolupracovníků Vaší firmy vytvořit funkční týmy. Takto seskupený potenciál jednotlivců se v týmu nesčítá, ale díky vzájemné spolupráci se násobí. Dojde ke zkvalitnění komunikace a vzájemné spolupráce uvnitř týmu a firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny