UMĚNÍ SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT

Tisk strany

MOTTO: „Kdo jiný než VY by měl vědět, jak se správně rozhodnout.“

Umění správně se rozhodnout a přijmout rychle rozhodnutí je jedním ze základních požadavků na lidi, kteří chtějí být úspěšnými v dnešních podmínkách. Když se ohlédneme zpět ve svém životě, dodatečně si uvědomíme chyby, které jsme ve svém životě udělali, především díky svým nepromyšleným rozhodnutím či rozhodnutím pod vlivem emocí. Naše špatná rozhodnutí byla založena na iluzích, kterým jsme v té době věřili. Dobrá rozhodnutí se zakládala na tom, že jsme si včas uvědomili realitu. I o procesu rozhodování se můžeme hodně dovědět a najít celou řadu užitečných rad a pomůcek pro lepší rozhodnutí.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Základy rozhodovacího procesu

  • Racionální rozhodnutí

  • Využívání intuice při rozhodování

  • Soustředění se na potřeby

  • Soustřeďování informací k rozhodnutí

  • Posuzování variant řešení

  • Výběr nejlepšího řešení

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Zbavíte se nepříjemného pocitu, který nyní zažíváte, když říkáte „nevím“. Naučíte se analyzovat a hodnotit vstupní informace, osvojíte si zásady a postupy, na základě kterých se dokážete správně rozhodnout.

FIRMA ZÍSKÁ:

Získáte pracovníky, kteří se dovedou sami rozhodnout. Pracovníky, kteří jsou v procesu rozhodování samostatní. Pracovníky, kteří hledají nejlepší řešení, kteří si uvědomují váhu rozhodnutí a za toto rozhodnutí i přebírají zodpovědnost. Výsledkem tak bude více správných rozhodnutí, ve správný čas a na správném místě.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny