FIRMA JAKO VYVÁŽENÝ CELEK

Tisk strany


MOTTO:
„Každý jednotlivec je součástí celku…a tím ho ovlivňuje a vytváří.“

Každý organizmus obsahuje mnoho jednotlivých orgánů, které navzájem spolupracují a tvoří dohromady vyvážený a fungující celek. V každém orgánu jsou buňky, které spolu spolupracují a jsou jeho základní stavební jednotkou. V okamžiku, kdy začne něco špatně fungovat, bývá příčina buď v jeho buňkách, nebo ve špatné spolupráci mezi orgány navzájem. Špatná funkce – spolupráce na kterékoliv úrovni může ochromit celý organizmus a někdy vést až k jeho zániku. Firma jako celek – „organizmus“ je také složena z jednotlivých částí – „orgánů“ (divize, úseky, oddělení, týmy atd.) a ty jsou tvořeny jednotlivci – „buňkami“ (vedoucí pracovníci, jejich zástupci, pracovníci týmu atd.). Jak budou spolupracovat jednotlivci v týmu a týmy mezi sebou, je tedy otázkou života a smrti firmy. Je otázkou její úspěšnosti nebo stagnace až zániku. Proto je nutné, aby jednotlivci společně tvořili vyvážený celek. Základem vytvoření vyváženého celku je uvědomění si jeden druhého, ochota komunikovat, pochopení síly kolektivu, ochota navzájem spolupracovat a chtít být součástí celého organismu – firmy. Celý soubor seminářů „Firma jako vyvážený celek“ je koncepčně zaměřen na sounáležitost, loajalitu, firemní kulturu, image firmy.

CÍL SEMINÁŘŮ:

Cílem je, aby účastníci, kteří je absolvují, měli možnost změnit a zkvalitnit své chování. Změní, zkvalitní a ovlivní tak zároveň i chování svého okolí. Smyslem těchto změn je, aby společně vytvořili pevný a zdravý organismus – zdravou firmu.

OBSAH:

  • Firemní kultura – síla sdílení cílů, hodnot a priorit

  • Image firmy

  • Komunikace uvnitř firmy a vztahy na pracovišti

  • Sounáležitost a loajalita pracovníků k firmě


PRO KOHO JSOU SEMINÁŘE V TOMTO PROGRAMU URČENY:

Pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí vybudovat jednotnou kulturu a styl ve firmě. Pro všechny pracovníky firmy, kteří se zamyslí nad firmou jako celkem a uvědomí si svou vlastní úlohu ve firmě a svůj vliv na její úroveň. Při společné účasti vedení firmy i pracovníků mohou přímo na semináři pod vedením lektora zpracovat zásady firemní kultury a řadu dalších zásad pro vytvoření jednotné celistvé firmy. Takto společně vytvořené zásady jsou pracovníky firmy vstřícněji přijímány a především dodržovány, protože jsou jejich spoluautory.