KOMUNIKACE UVNITŘ FIRMY A VZTAHY NA PRACOVIŠTI

Tisk strany

MOTTO: „ Ne všechny firmy si uvědomují, že kvalitní, vyvážené a přátelské vztahy na pracovišti, včetně dobré komunikace , vytváří naprostý základ pro úspěšný a dynamický růst firmy.“

Vztahy nám pomáhají komunikovat. Schopnost vyvíjet vztah s někým daleko přesahuje slova, která při rozhovoru používáme. Proto kdykoliv soustředíte svou pozornost na někoho a snažíte se opravdu porozumět tomu, co říká, téměř automaticky začínáme budovat vztah. Většina firem se snaží budovat a rozvíjet vztahy se zákazníky a s partnery. Zaměřují se hlavně na komunikaci plynoucí směrem ven z firmy. Pokud však nefungují na dobré úrovni vztahy jednotlivých pracovníků, firma pak nakonec na zákazníka působí nestabilně a neprofesionálně. Pokud bude dobře fungovat komunikace nejen mezi členy týmu, ale v celé firmě i mezi jednotlivými odděleními, bude celá firma reagovat na podmínky trhu daleko pružněji a lépe než konkurence.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Strategie budování vztahů

  • Vyjednávací styly

  • Druhy dohod

  • Vytváření společných dohod

  • Aktivní naslouchání partnerovi

  • Vliv osobního stylu komunikace na mezilidské vztahy

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budete vědět, jaké jsou principy budování vztahů a naučíte se je vytvářet. Dozvíte se, jaké jsou způsoby vyjednávání mezi kolegy i obchodními partnery. Budete umět aktivně naslouchat a zjistíte, jaké jsou názory a postoje Vašeho partnera při komunikaci. Budete znát, jakým způsobem můžete přispět k budování vztahů.

FIRMA ZÍSKÁ:

Kvalitní a fungující základnu lidí, kteří jsou schopni dobře komunikovat. Získáte kolektiv, který má předpoklady k větší zodpovědnosti. Vztahy na pracovištích budou vyvážené a podporující individualitu každého člověka.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1 - 2 dny