SOUNÁLEŽITOST A LOAJALITA PRACOVNÍKŮ K FIRMĚ

Tisk strany

MOTTO: „Největším bohatstvím Vaší firmy jsou loajální lidé.“

Pokud přemýšlíme nad motivací pracovníků, dříve nebo později dojdeme k závěru, že jedním z jejich podstatných faktorů je ztotožněnost zaměstnanců s firmou. Pokud je pracovník s firmou ztotožněný, je i vnitřně motivovaný. Pokud ovšem s firmou ztotožněný není, nelze ho ani dlouhodobě motivovat.

Vytváření pevných vazeb pracovníků k firmě je dlouhodobou, cílevědomou a systematickou činností. Vazby jsou dány do velké míry informovaností všech pracovníků a pocitem možnosti ovlivňovat chod celé firmy. Pokud analyzujeme mimořádně úspěšné firmy, zjistíme, že u většiny z nich lidé přilnuli k firmě a díky tomu podávali nadprůměrné výkony. Jde tedy o to, objevit zákonitosti vytvářející tyto vztahy a zavést je do praxe ve svém oddělení či firmě.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Vznik pocitu loajality pracovníků

  • Princip loajality

  • Základy motivace

  • Nástroje pro zvyšování loajality

  • Nejčastější chyby, kdy se sounáležitost a loajalita ztrácí

  • Informační tok shora dolů a zespodu nahoru

  • Možnosti zapojení lidí

  • Společné akce

  • Případové studie

  • Příklady úspěšných firem

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučíte se chápat princip vzniku loajality a sounáležitosti. Poznáte důsledky, jaké má ztráta sounáležitosti. Uvědomíte si, kdy se ztrácí pocit sounáležitosti a loajality.

FIRMA ZÍSKÁ:

Možnost soustavného budování sounáležitosti a loajality k firmě a tím zefektivní a zkvalitní svoji práci. Aplikované poznatky ve Vaší firmě přinesou vyšší nasazení pracovníků, vyšší kvalitu služeb a osobní zaujetí pracovníků pro prospěch firmy.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1 - 2 dny