DOMLOUVÁNÍ SCHŮZEK PO TELEFONU

Tisk strany

MOTTO: „Jestliže neudržíte perspektivního zákazníka u telefonu, získá ho konkurence“

Prvním krokem k tomu, aby vůbec mohlo proběhnout obchodní jednání, je domluvit si schůzku. Při domlouvání obchodní schůzky se obchodní zástupce může setkat s celou řadou překážek od obtížného zjištění kompetentní osoby, přes důslednou odmítající sekretářku, až po nezájem druhé strany na osobním setkání. Obchodní zástupci se výrazně liší efektivitou práce. Některému nestačí 10 pokusů na 1 schůzku, jinému stačí 2 pokusy na jednu schůzku. Jsou tedy velké rozdíly nejen v efektivitě, ale i ve výkonu. Navíc pokažený dojem Vaší firmy díky nezdařenému pokusu o schůzku je škoda, která se dá jenom obtížně vyčíslit. Tréninkem můžete výrazně zvýšit úspěšnost obchodních zástupců v obchodních jednáních a dosáhnout lepších výsledků.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Výběr potenciálních zákazníků

  • Způsoby získávání informací o zákaznících

  • Struktura telefonického rozhovoru

  • Navázání kontaktu po telefonu

  • Nejčastější chyby při domlouvání schůzek

  • Nejčastější námitky

  • Zdolávání námitek zákazníků po telefonu

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se, jak vytvářit osnovu telefonického rozhovoru tak, abyste byli připraveni na různé situace a reakce ze strany volaného a dokázali je úspěšně zvládnout. Úspěšně zvládnout znamená domluvit si schůzku. Vytvoří si strukturu telefonického rozhovoru a budou vědět o svých největších chybách v telefonických rozhovorech.

FIRMA ZÍSKÁ:

Spolupracovníky, kteří dokáží sobě nebo svým kolegům telefonicky domluvit obchodní schůzky s Vašimi potenciálními zákazníky. Spolupracovníky, kteří náklady Vaší firmy za telefony zákazníkům, dokáží využít maximálně efektivně.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1 den