PRODEJ VÝROBKŮ A SLUŽEB PO TELEFONU

Tisk strany

MOTTO: „Telefon je skvělý prodejní prostředek, jen vědět, jak ho používat.“

Existuje celá řada výrobků a služeb, které se dají nabídnout zákazníkům po telefonu. Výhodou telefonní nabídky je velké množství oslovených zákazníků a tím tedy i možná vyšší efektivita práce. Nevýhodou je obtížnější zdržení zákazníkovy pozornosti a velká náročnost na vysvětlování a na argumentaci. Prodej po telefonu vyžaduje pečlivou přípravu technické nabídky, prodejního rozhovoru a prvotřídní profesionální přístup lidí, kteří tímto způsobem obchodují. To vyžaduje důkladný trénink a celkovou přípravu. Ziskem jsou prodejní výsledky a spokojení zákazníci.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Přístup k zákazníkovi

  • Rozdíly mezi osobní a telefonickou komunikací

  • Základy obchodního jednání po telefonu

  • Struktura obchodního rozhovoru

  • Navázání kontaktu po telefonu

  • Sestavení prodejního rozhovoru po telefonu

  • Nejčastější námitky

  • Zdolávání námitek po telefonu

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si zásady prodeje po telefonu od kontaktu s kompetentní osobou, přes nabídku a zdolávání námitek až po objednávku. Snadno budou navazovat vztah se zákazníkem po telefonu a budou umět argumentovat ve prospěch vašich služeb a výrobků.

FIRMA ZÍSKÁ:

V podobě telefonu získá vynikající prodejní prostředek. V osobě telefonujícího si vyškolí zase obchodníka, který dokáže telefon efektivně využívat. Především časová náročnost ostatních forem prodeje je nesrovnatelná s počtem zákazníků, které Vaše firma může přesvědčit během jediného dne telefonického prodeje.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny