SEBEMOTIVACE OBCHODNÍKA - ZÁKLAD PRO ÚSPĚCH

Tisk strany

MOTTO: „Pouze asi 2% lidí je schopno samostatně si vytýčit cíl,
stanovit si postup k jeho dosažení a splnit jej.“

Jsou obchodníci, kteří by mohli mít výrazně vyšší výsledky v obchodní činnosti, pokud by dokázali zvýšit svou vlastní motivaci - důsledně si stanovovat cíle a dosahovat jich. To obchodním zástupcům pomáhá dosáhnout úspěchů nejen v profesním, ale i v osobním životě. Schopnost, stanovovat si náročné cíle a motivace jich dosáhnout, je základním kamenem pro úspěšného jednotlivce i celý obchodní tým.

Seminář je proto vhodný nejen pro začínající obchodníky, ale i pro velmi zkušené obchodní zástupce, jak pro jednotlivce, tak i pro celé obchodní týmy.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Limitované myšlení

 • Vlastnost úspěšného člověka

 • Přání a cíle člověka

 • Vztah vnějšího okolí k úspěchu

 • Vlivy na sebevědomí

 • Stanovování cílů

 • Cesty k dosažení cílů

 • Motivace vlastní osoby

 • Pozitivní povzbuzení

 • Překonání odmítnutí

 • Trvalé „dobíjení“ sebevědomí

 • Omezení odkládání úkolů

 • Umění říci NE nepodstatným věcem

a další témata...

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Díky semináři se zamyslí nad svými motivy a možná objeví i motivy nové. Naučí se stanovovat si náročné cíle a zvýší tak šanci na jejich dosažení. Uvědomí si vlastní priority.

FIRMA ZÍSKÁ:

Vysoce motivované obchodní zástupce, kteří jsou schopni stanovit si náročné cíle a dosáhnout jich. Získá obchodní zástupce, kteří dosahují vynikajících výsledků v prodeji.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny