Úvod>Vzdělávací programy>Obchodní dovednosti>Obchodní zástupci>Uzavření obchodního jednání>TECHNIKY VEDOUCÍ K ÚSPĚŠNÉMU UZAVŘENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

TECHNIKY VEDOUCÍ K ÚSPĚŠNÉMU UZAVŘENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

Tisk strany

MOTTO: „Kdo si o nic neřekne, nic nedostane“

Pro obchodního zástupce je jedním z nejtěžších okamžiků vystihnout správný moment, kdy se má zákazníka zeptat na závěrečné stanovisko. Pokud se zeptá příliš brzy a odpověď je: „Ne“, může se snadno stát, že je to i odmítnutí definitivní, protože se zákazník stáhne „do ulity“. Pokud se nezeptá anebo se zeptá pozdě, zákazník většinou řekne: „Musím si to rozmyslet“ nebo „Musím se poradit“ apod. Ve většině případů to vede ke konečnému odmítnutí, protože zákazník „emočně vychladne“. Jak si tedy říct zákazníkovi o objednávku? Umění říci si o smlouvu či dohodu zákazníkovi vyžaduje především vystihnout správný okamžik. Jak odlišit konečné odmítnutí od dílčího? Dalším problémem je vhodná forma. Často se obchodním zástupcům stane, že si nevhodnou formou „zabouchnou dveře“ u zákazníka. Toto vše se můžete naučit.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Fáze obchodního jednání

  • Vhodný čas pro uzavření obchodu

  • Důležitost volby slov

  • Emoce v prodeji

  • Zvládání a rozlišení dílčího odmítnutí

  • Jednotlivé uzavírací techniky

  • Zdržovací manévry zákazníka

  • Jak si říci o objednávku

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Budou umět vystihnout ten správný okamžik k uzavření obchodu. Dokáží se vyrovnat se zdržovacími manévry zákazníka. Nenechají se zmást dílčím odmítnutím a díky uzavíracím technikám dotáhnou obchodní jednání do úspěšného konce.

FIRMA ZÍSKÁ:

Obchodní zástupce, kteří budou schopni investovaný čas a peníze zhodnotit v závěrečné fázi obchodního jednání – uzavřením obchodu. Přibude tak více efektivních obchodních jednání končících úspěchem, více zákazníků a tím i větší zisk pro Vaši firmu.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny