OSOBNÍ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Tisk strany

MOTTO: „Je lepší udělat si ze zákazníků přátele, než mít jen jméno v adresáři.“

Přítel je člověk, ke kterému máme osobní vztah. Vztahy nám pomáhají komunikovat. Vztahy se zákazníky nám pomáhají obchodovat a udržet si je. V dnešní době jsou vztahy tím, co rozhoduje o výsledcích obchodních jednání. Kvalitně navázaný vztah je pevným poutem Vaší firmy s Vaším zákazníkem. Vztahy se tak stávají příčinou dlouhodobé spolupráce, z občasného zákazníka se tak stává stálý zákazník. Základem pro vybudování vztahu je schopnost soustředit svou pozornost na zákazníka. Snažíte-li se porozumět tomu, co říká, téměř automaticky začínáte budovat vztah.

Většina firem Vám potvrdí svou vlastní zkušenost, že přátelské vztahy se zákazníky vybudované na vzájemné důvěře a porozumění jsou příčinou obchodních úspěchů a tedy i příčinou rozvoje firmy. Budovat tyto kvalitní přátelské vztahy se zákazníky se schopnost, která se dá naučit.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Strategie budování vztahů

  • Navazování vztahů

  • Vyjednávací styly

  • Vytváření společných dohod

  • Aktivní naslouchání partnerovi

  • Vliv osobního stylu komunikace na mezilidské vztahy

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Osvojí si zásady a dovednosti, které jsou nutné pro budování vztahů s Vašimi zákazníky. Naučí se komunikovat se zákazníky na osobní úrovni tak, aby vytvořená atmosféra a důvěra usnadnila další jednání i uzavírání obchodů.

FIRMA ZÍSKÁ:

Zákazníky, kteří mají osobní vazbu na její pracovníky a tím i vazbu na Vaši firmu. V těchto zákaznících získá přátele, kteří firmě důvěřují a pro které je spolupráce s Vaší firmou absolutně samozřejmá věc. Upevní se pouta se stávajícími i novými zákazníky a tím sníží riziko jejich odchodu ke konkurenci.

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny