PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Tisk strany

MOTTO: „Zákazník zůstane Vašim zákazníkem, dokud o něj budete pečovat.“

Získávání nových zákazníků je stále těžší. Proto zcela logicky začínají firmy klást vysoký důraz na maximální spokojenost stávajících zákazníků a péči o ně. Spokojený zákazník v obchodě a službách je nejlepší reklamou. Naproti tomu každý nespokojený zákazník negativně ovlivní dalších 16 potenciálních. Špatný dojem nespokojeného klienta se šíří asi 3x rychleji než dobrý dojem spokojeného zákazníka. Škody, které nespokojeností vznikají, jsou velmi vysoké, i když těžko vyčíslitelné. Velmi často vznikají pouze z neznalosti základních obchodních dovedností. Péčí o zákazníky lze těmto ztrátám zabránit.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

  • Strategie orientovaná na zákazníka

  • Očekávání zákazníka

  • Image firmy

  • Vztahy mezi zaměstnanci

  • Jednání s různými typy zákazníků

  • Přístup ke stížnostem

  • Udržení zákazníka

a další témata…

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Naučí se pojmenovat a uvědomit si faktory, které jsou pro zákazníky důležité. Zvýší tak možnost pozitivně na zákazníka zapůsobit a vytvořit si tak ideální výchozí pozici pro vybudování kvalitních vztahů a tím i možnost dalších obchodů.

FIRMA ZÍSKÁ:

Pracovníky, kteří si uvědomili nutnost pečovat o zákazníky. Zkvalitněním svých přístupu získá spokojené zákazníky, kteří vnímají aktivity a snahu ze strany Vaší firmy jako opravdový zájem o jejich osobu. Právě tento fakt, že jako zákazník je ve středu zájmu Vaší firmy, je rozhodující, na základě kterého se zákazník stává spokojeným zákazníkem. Vaše firma tak získá přívlastek firmy skutečně orientované na zákazníka. Snížíte tak počet klientů, kteří odchází jinam. Ztrátou zákazníka snižujete své zisky a dáváte šanci konkurenci.

DÉLKA SEMINÁŘE: 1-2 dny