ÚSPĚŠNÁ ASISTENTKA

Tisk strany

MOTTO: „Moudrý je ten, kdo zná spíš užitečné věci, než mnoho věcí" (Aischylos)

Mít asistentku, která kromě bezchybného plnění svých úkolů umí na pracovišti šířit příjemnou náladu a pozitivní atmosféru, je snem každého manažera. Asistentka si musí umět utřídit práci, zavést do ní systém, zvládnout perfektně organizaci nejen vlastního času, ale času svého šéfa. Bez problému komunikovat s podřízenými i nadřízenými manažera, nesmí se nechat zatáhnout do konfliktu, naopak měla by ho umět předvídat a předcházet mu.

Dost často musí plnit kromě svých úkolů i úkoly, které sahají daleko za hranice jejich povinností. Neztratit ze všeho hlavu, nepodlehnout stressu, zvládat vše v klidu, umět se u všeho usmívat, to jsou témata tohoto semináře.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Očekávání manažera od práce asistentky.

 • Pozitivní myšlení.

 • Zásady komunikace na pracovišti.

 • Dovednost naslouchání a kladení otázek.

 • Interpersonální vztahy a jejich pěstování.

 • Asertivní jednání.

 • Řešení konfliktních situací.

 • Principy řízení času.

 • Organizace práce.

 • Plánování.

 • Řešení úkolů.

 • Standardy profesionální komunikace.

 • Jednoduchá komunikační typologie pracovníků.

 • Desatero úspěšné asistentky

a další témata...

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Získají přehled, co a v jaké kvalitě je standardním výkonem profesionální asistentky. Zvýší úroveň své profesionální práce. Naučí se znát priority své práce. Budou lépe připraveni na komunikaci s různými typy lidí, zvládnou základní techniky asertivního jednání. Pracovní tlak pro ně nebude již takovou stressovou zátěží.

FIRMA ZÍSKÁ:

Získá profesionální asistentky, které budou mít nastaveny vysoké standardy pro svou práci. Lépe budou zvládat všechny situace, které jim pracovní život přináší.

DÉLKA SEMINÁŘE:
2 dny