Úvod>Vzdělávací programy>Osobnostní rozvoj>Přechod po žhavém uhlí

Přechod po žhavém uhlí

Tisk strany

Jedinečný zážitek překonání vlastních limitů, důkaz vlivu rozhodnutí, vnitřního naladění, vůle a možnosti jednoduše zvládnout to, co se zdá na první pohled nemožné.Transformační metoda, která překonává hranice toho, co považujeme za možné.

Pokud dokážeme přejít přes oheň, dokážeme ve svém životě čelit mnoha dalším náročným výzvám.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROGRAMU:

 • Klíčem k přechodu přes oheň je stav mysli - plná integrace ducha a těla, okamžik úplné koncentrace a důvěry v proces, na jehož konci stojíme před kobercem žhavého uhlí a při plném vědomí vykročíme překonat sami sebe.

 • Jedná se o ucelený strukturovaný program složený z úvodních týmových aktivit překonávání hranic, psychologické přípravy a vnitřního naladění, rituálních prvků a samotného přechodu po žhavých uhlících.

 • Přechod přes žhavé uhlí je naprosto vědomé, svobodné rozhodnutí každého jednotlivce a plně je respektována možnost volby jít či nejít.

 • Povrchová teplota žhavého uhlí je kolem 500° Celsia. Přesto síla kolektivní myšlenky a uvolněná mysl, která je při přechodu bubnováním, tancem a společně propojenou energií dosažena, dokáže zvládnout přechod bez následných popálenin.

 • Program je veden zkušeným lektorským týmem.

 • Součástí je závěrečná zpětná vazba prožitků, poznatků a jejich vlivu na další život a práci.


HLAVNÍ CÍLE:

 • Jedinečný a silný prožitek překonání vlastních hranic a limitů.

 • Rozvíjení schopnosti přijímat výzvy, rozhodnutí a čelit složitým situacím.

 • Osobní rozvoj, pohled do vlastního nitra a na své životní hodnoty a možnosti.

 • Posílení týmové sounáležitosti


ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ:

 • Uvědomění si možnosti síly vlastního vědomého rozhodnutí, překonání hranic a naprogramování mozku na úspěch.

 • Nový pohled na sebe sama, svoje možnosti, schopnosti, sebehodnotu a sebevědomí.

 • Nový pohled na své kolegy a možnost pro posílení vzájemných vztahů.

 • Posunutí vlastních hranic a navýšení osobního potenciálu.

 • Ujasnění si vlastních hodnot a vnitřní integrity.

 • Posílení vnitřní energie, odvahy a odhodlání pro zvládání životních překážek a výzev.


FIRMA ZÍSKÁ:

 • Zvýšení vnitřní motivace zaměstnanců, odhodlání zvládat překážky, výzvy a naprogramování na úspěch.

 • Posílení týmové sounáležitosti, skupinové dynamiky, atmosféry a navýšení týmového potenciálu.

 • Rozvíjení vzájemné důvěry, otevřenosti, odpovědnosti a vnímání druhých.


STRUKTURA PROGRAMU:

 • Úvodní naladění, otevření atmosféry, lámání ledů, očekávání.

 • Společná příprava dřeva na oheň, ohniště a žároviště; rituální propojení s energií dřeva, země a ohně; slavnostní zapálení hranice.

 • Přijímání výzev a zdolávání překážek – program týmových a individuálních úkolů, rozvíjení a posilování odhodlání, vzájemné otevřenosti a důvěry.

 • Psychologická příprava na přechod, vnitřní naladění, metoda pohledu do třetího oka, trénink správného dýchání, koncentrace, chůze.

 • Moje životní cesta, hodnoty, cíle, sny – ujasnění a vzájemné sdílení.

 • Vnitřní zklidnění, možnost být chvíli sám se sebou a sepsat to, čeho se chci zbavit a čeho chci dosáhnout.

 • Společné intuitivní a spontánní bubnování, sladění se ve společném rytmu, uvolnění vnitřních bloků.

 • Společný příchod na boso k ohni; rituální spalování toho, čeho se chci zbavit; propojení se s energií živlů, tanec kolem ohně, bubnování, nácvik chůze nanečisto, nachystání žhavého koberce.

 • Vyvrcholení celého procesu – samostatný přechod s podporou všech zúčastněných, oslava vítězství, možnost opakování.

 • Závěrečné sdílení prožitků a toho, jak tato zkušenost může ovlivnit náš další život i práci.


CENA ZAHRNUJE:

 • Odborné lektorské vedení

 • Veškerý materiál – dřevo, bubny a další pomůcky


LEKTORSKÝ TÝM:

 • Specialista na šamanské techniky, reiki a osobní rozvoj

 • Lektor osobního a týmového rozvoje, pedagog

 • Muzikoterapeut, lektor intuitivního bubnování a hraní


ČASOVÝ ROZSAH: 8 - 10 hodin