SEBEMOTIVACE MANAŽERA ,PRACOVNÍKA

Tisk strany

Motto:,, Pouze asi 2% lidí je schopno samostatně si vytýčit cíl,
stanovit si postup k jeho dosažení a splnit jej."

Znáte to? Člověk má někdy pocit, že mu dochází síly i chuť nadále o něco usilovat a snažit se. Už to zkoušel mnohokrát třeba ve firmě něco změnit, ale vždy marně, anebo jen s malými výsledky. Vždy to narazilo na nějakou překážku. A při dalším pokusu opět a pak zase opět. Najednou má pocit, že to nemá smysl. Nebylo by lepší jednoduše na další snahu rezignovat? Pracovat pouze "od - do" a "pouze do výše své výplaty"? Schovat se prostě do průměru a moc nepoutat na sebe pozornost? Ale není toto právě "syndrom vyhoření"? A za co by ten život potom stál? Kde ale vzít další sílu a další motivaci? Tyto otázky a celou další řadu podobných otázek člověka napadá, když se prostě nedaří vše podle představ. Domníváme se, že podobnou zkušenost mají mnozí lidé... Co s tím?

Seminář je vhodný pro manažery a ostatní pracovníky firmy.

Z OBSAHU SEMINÁŘE:

 • Pozitivní přístup

 • Vliv používaných slov na psychiku člověka a jeho okolí

 • Důležitost a udržování si životního nadšení

 • Boj proti průměrnosti

 • Důležitost zpětné vazby z bezprostředního okolí

 • Limitované myšlení, kde máme vlastní hranice, důležitost víry a vůle, riziko spojené s úspěchem

 • Vlastnosti úspěšného člověka

 • Přání a cíle člověka a rozdíl mezi přáním a cílem

 • Vztah vnějšího okolí k úspěchu

 • Vlivy na sebevědomí

 • Stanovování cílů v pracovním i osobním životě

 • Základ motivace Maslow – nezávislost na pochvale

 • Cesty k dosažení cílů

 • Motivace vlastní osoby

 • Hledání dlouhodobé harmonie ve svém pracovním i osobním životě

 • Stanovení cílů pro aplikaci získaných znalostí a dovedností do pracovní praxe účastníků

a další témata...

ÚČASTNÍCI SE NAUČÍ A NATRÉNUJÍ:

Pochopí principy sebemotivace, pozitivního myšlení a uvědomí si jejich důležitost pro svůj život. Vysvětlí si principy dosahování i náročných cílů a přání. Zvýší vlastní osobní i pracovní motivaci.Stanoví si životních priority. Otevřou si pohled na svůj profesní i osobní život z jiného úhlu.

FIRMA ZÍSKÁ:

Pracovníky, kteří si uvědomují, že motivace vlastní osoby je jejich osobní zodpovědností.Umí najít rozdíly mezi vnitřní a vnější motivací, uvědomí si důležitost motivace vnitřní a umí s touto motivací pracovat. Zaměstnance motivované k další práci na sobě, kteří znají další možnosti růstu. Jsou motivovani k lepším pracovním výsledkům. Umí si stanovit vlastní cíle, se kterými jsou ztotožněni.Rozvíjejí se nejen po profesní stránce, ale i po stránce osobní

DÉLKA SEMINÁŘE: 2 dny