Úvod>Vzdělávací programy>Outdoorové aktivity

OUTDOOROVÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

Tisk strany

CO TO VLASTNĚ JE OUTDOOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

Outdoorové kurzy jsou jednou z nejpoužívanějších metod rozvoje a vzdělávání pracovníků firem. Jde v podstatě o soubor aktivit cíleně sestavených tak, aby formou zážitkového učení poskytovaly prostor pro získávání zkušeností k řešení konkrétních situací z firemního prostředí.

Hlavní rozdíl mezi outdoorem a klasickým seminářem je v prostředí, ve kterém se kurzy realizují a ve využití metod zážitkového vzdělávání. Doslovný překlad slova „outdoor" je „ven ze dveří". Outdoorové aktivity jsou tedy aktivity, které účastníky zavedou ven do přírody a příroda se stane nedílnou součástí kurzu. „Ven ze dveří" lze chápat i ve smyslu ven ze známého prostředí a rutiny. V prostředí, které je odlišné než běžné pracovní prostředí, účastníci nevystačí s rutinními a zažitými postupy a vzorci chování. Nevšední prostředí a situace jim umožňují pohled na vlastní chování a postupy z jiného úhlu. Nově získané zážitky jsou cíleně zpracovávány do obecně využitelných poznatků.

Zážitkové vzdělávání lze realizovat i výhradně v interiérech. Náplní jsou pak především prostorově nenáročné aktivity se stejným zaměřením a efektivitou jako u outdoorových kurzů.

PRO KOLIK LIDÍ JSOU KURZY URČENY

Vzdělávací kurzy lze realizovat pro skupiny od 6 do 24 účastníků. V případě fun akcí lze počet účastníků upravit dle přání klienta.

VYUŽITÍ

Hlavní využití kurzů spočívá v cíleném vzdělávání, které vychází z reálných potřeb a požadavků klienta. Každý kurz je tak originálem ušitým klientovi přesně na míru. Naše praktické zkušenosti nám umožňují nabídnout akce zaměřené na:

Posílení týmové spoluprácepodporu firemní kulturyzvládání změn a krizových situacímotivaci a sebemotivaci pracovníkůvedení lidí resp. týmupřijímání odpovědnostiurčování týmových rolírozvoj kreativity a tvořivostibudování týmurelaxaci, aktivní odpočinek

METODY

Icebreakers a Dynamics – aktivity určené k odstraňování bariér, s nimiž účastníci přijíždějí na kurz a navození vhodné atmosféry pro vzdělávání.

Problem solving – aktivity zaměřené na úkoly, které není možné vyřešit bez vzájemné komunikace a spolupráce. Zahrnují také hry spojené s hledáním nestandardních řešení.

Challenge aktivity – lanové překážky, slaňování, skalní lezení a zdolávání přírodních i umělých překážek, speleologie. Tyto aktivity kladou důraz na prohloubení důvěry mezi účastníky a odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i celý tým.

Strategické hry – projekty a aktivity, ve kterých je kladen důraz na plánování, komunikaci v týmu a delegování týmových rolí.

Kreativní a relaxační programy – programy rozvíjející kreativitu, smysl pro humor a pozitivní myšlení.

DÉLKA KURZU

Záleží na cílech kurzu a dohodnutém rozsahu a hloubce jednotlivých témat. Nejběžnější délka kurzu je dva a půl dne. Výhodou kurzu v tomto rozsahu, jsou dva večery, z nichž jeden je určen jako pracovní a jeden jako společenský.

ZAMĚŘENÍ KURZU

Outdoor recreation - cílem těchto akcí je zejména aktivní odpočinek a relaxace. Jsou určeny ke kompenzaci pracovního zatížení lidí. Firma získává absolvováním energický tým dobře komunikujících pracovníků.

Outdoor fun - fun outdoory jsou velice účinným nástrojem jak podpořit vztahy mezi jednotlivci i odděleními ve firmě. Jsou vhodnou formou outdooru pro strategické či obchodní partnery. Slouží k vytvoření pozitivní atmosféry, prostředí vhodného pro navazování a prohlubování vztahů na neformální úrovni. Charakter programů může být různý. Od lehce soutěžních až po výhradně kooperativní.

Outdoor training -cílem a zároveň charakteristickým rysem outdoor trainingu je vzdělávání prožitkem:, zdokonalení vědomostí a dovedností, reflexe modelů chování a jednání účastníků.

Pedagogické výzkumy potvrzují, že celých 80% našeho poznání pramení z vlastních zážitků. Metodou zážitkového vzdělávání lze velmi účinně zprostředkovat veškeré manažerské a obchodní dovednosti. Klíčové je zpracování zážitků z tréninkového prostředí do poznatků využitelných v běžné pracovní praxi. Proto je v rámci outdoor trainingu věnován významný prostor zpětné vazbě všech aktivit a následné práci s ní.

OUTDOOR ASSESSEMNT CENTER

Jedná se o speciálně koncipovaný program, který je zaměřen na hodnocení. Cílem assessment centra je psychologická diagnostika, pomoc firmám při výběru vhodných kandidátů na konkrétní pozice, nebo posouzení dispozic a potenciálu stávajících pracovníků.

OSTATNÍ OUTDOOROVÉ AKCE

Jde o náročnější aktivity využívající specifičnosti daného prostředí. Tyto aktivity lze pojmout jako samostatný vícedenní trénink, nebo je lze zařadit do programu outdoor trainingu. Do programu jsou zařazeny dle požadavku zadavatele. Jedná se např. o speleologii, jachtu, potápění, rafting, canyoning, přechod po žhavém uhlí, balónové létání, přemostění Macochy.