ZANIMA

Tisk strany


1. prosince 2012 vstoupila společnost Altego jako partner do projektu :

Z_ANIMA - Motivace aktérů trhu práce k harmonizaci vzájemných potřeb při respektování principu rovných příležitostí žen a mužů“.

Příjemcem dotace a organizátorem projektu je Národní centrum pro rodinu, dalším partnerem projektu je Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Projekt bude realizovat individuální vzdělávání zaměstnavatelů v systematickém přístupu k zavádění opatření pro slaďování profesního a rodinného života s cílem zlepšovat harmonizaci vzájemných potřeb zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Cílem projektu je, aby byl optimálně využíván potenciál zaměstnanců – mužů i žen – s pečovatelskými závazky ve prospěch firmy.

Projekt nabízí:

  • bezplatné setkání s personalistou či jiným, vedením pověřeným pracovníkem, jehož výsledkem budou návrhy konkrétních, navzájem provázaných opatření, která budou přizpůsobena potřebám pracovníků i možnostem organizace,

  • bezplatnou organizaci: vzdělávání pracovníků na rodičovské dovolené a setkání, podporující mezigenerační solidaritu ve firmě.


Bližší informace:

Národní centrum pro rodinu - www.rodiny.cz