Úvod>Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Tisk strany
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - individuální dovednosti manažerů a vedoucích pracovníků

Semináře a tréninky v rámci vzdělávacího programu Manažerské dovednosti jsou určeny všem liniovým a výkonným manažerům, střednímu managementu a vrcholnému managementu. Jedná se o ucelený program na sebe navazujících tréninkových seminářů manažerských znalostí a dovedností. Program je sestavem z jednotlivých témat dle potřeb managementu. Náročnost témat se přizpůsobí zkušenostem a znalostem manažerů.

Témata manažerských dovedností:

Motivace lidí, styly řízení, delegování úkolů, koučování, leadership, řešení konfliktů, vyjednávání, komunikační typologie, personální rozhovory, rozhodování, vedení porad, stanovování cílů, plánování času, tvorba týmů, projektové řízení, stress management, zvládání obtížních situací, prezentační dovednosti.

TRÉNINKOVÁ ŠKOLA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

Semináře, tréninky a workshopy v rámci tohoto vzdělávacího programu jsou určeny obchodním zástupcům a pracovníkům obchodních oddělení. Tréninkové semináře obchodních dovedností jsou sestaveny z jednotlivých témat dle potřeb zákazníka. Nabyté znalosti a dovednosti si účastníci okamžitě vyzkouší v praxi. Díky zpětné vazbě z praktických zkušeností v terénu je možno se vrátit k probraným tématům a případně dotrénovat potřebné dovednosti.

Témata obchodních dovedností:

Obchodní dovednosti I., II., kontakt a vztah se zákazníkem, technika otázek, emoce zákazníka, zdolávání námitek, uzavírací techniky, jednání s komplikovaným zákazníkem, time management, domlouvání schůzek po telefonu, prodej po telefonu, obsluha zákazníka na prodejně, veřejná obchodní prezentace, veletrhy a výstavy.

FIRMA JAKO VYVÁŽENÝ CELEK

Cesta k prosperující a úspěšné firmě vede od sjednocování manažerských znalostí a dovedností, přes změnu a vytváření nové firemní kultury, stylu řízení, organizace firmy až k funkční komunikaci mezi pracovníky.

Témata:

Firemní kultura a poslání, tvorba image firmy, vnější komunikace firmy, komunikace uvnitř firmy, sounáležitost k firmě, týmová spolupráce

JAK SI UDRŽET ZÁKAZNÍKA

Zákaznicky orientované firmy kladou mimořádně velký důraz na maximální spokojenost zákazníků. Péče o zákazníka se stává významnou aktivitou v každé úspěšné firmě. Pracovníci v technicko-realizačním zázemní firmy, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, mají největší zodpovědnost za spokojenost zákazníka.

Témata:

Osobní komunikace se zákazníkem, péče o zákazníka, reklamace zákazníka, servisní technik a zákazník, pracovník call centra, úspěšná asistentka

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Velmi často jsou lidé nespokojeni s přístupem svého okolí ke své osobě - ať už se jedná o zákazníky, manažery či rodinné příslušníky. Ovšem je důležité si uvědomit, že pokud chceme změnit přístup okolí, v prvé řadě musíme změnit přístup svůj. A až pokud změníme vlastní přístup, změní se přístup okolí k nám. Je nutné projít procesem sebepoznání, poznat své chyby, ale i kladné stránky a naučit se s nimi pracovat.

Témata:

Work life balance, sebemotivace

KOUČINK

Koučink je proces intenzivního rozvoje jednotlivce nebo týmu, který podporuje dosahování stanovených osobních či profesních cílů koučovaného. Jde o proces povzbuzující osobnostní a procesní růst vedoucí k lepšímu využití vlastních schopností a tím mimo jiné k zefektivnění pracovního týmu.

OUTDOOROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - teambuilding

Charakteristickým rysem outdoorových (teambuildingových) aktivit a seminářů je vzdělávání prožitkem. Outdoorové aktivity zavedou účastníky ven do přírody a příroda se stane nedílnou součástí kurzu. Nevšední prostředí a situace umožňují účastníkům pohled na vlastní chování a postupy z jiného úhlu. Metodou zážitkového vzdělávání lze účinně zprostředkovávat veškeré manažerské a obchodní dovednosti. Klíčové je zpracování zážitků z tréninkového prostředí do poznatků využitelných v běžné pracovní praxi. Významný prostor je proto věnován zpětné vazbě všech aktivit a následné práci s ní.