Úvod>O nás>Čím se lišíme

V ČEM VYNIKÁME A ČÍM SE LIŠÍME

Tisk strany

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ, SEMINÁŘŮ, TRÉNINKŮ A WORKSHOPŮ

Vzdělávací a tréninková firma Altego využívá více než 19-letých praktických zkušeností a znalostí ze vzdělávání, výcviku a tréninku manažerů, obchodních zástupců, pracovníků ve službách tuzemských i zahraničních firem v podmínkách České republiky.

Od založení firmy roku 1997 do konce roku 2017 firma Altego uskutečnila:

- přes 10 120 tréninkových dnů

- pro více než 520 firem

- a přibližně 80 200 účastníků


V ČEM VYNIKÁME A ČÍM SE LIŠÍME

 • Program seminářů a tréninků pro manažery, obchodní zástupce a další pracovníky firem vzdělávací firma Altego sestavuje na základě praktických potřeb a požadavků zákaznické firmy a účastníků seminářů.

 • Jsme firmou, která je zaměřena především na praktický trénink a procvičování důležitých znalostí a dovedností manažerů, obchodních zástupců a dalších pracovníků

 • Naši posluchači oceňují především použitelnost získaných manažerských, obchodních a komunikačních dovedností v každodenním pracovním životě a jejich efektivitu

 • Tréninkem vytvoříme návyk a tím i trvalou hodnotu.

 • Nabízíme volbu jazyka, v jakém budou semináře probíhat - naši lektoři mohou kromě českého jazyka vést semináře i v jazyce anglickém a německém


CÍLE SPOLUPRÁCE

Naším záměrem je dlouhodobá spolupráce na vytvoření systému zvyšování dovedností manažerů, obchodních zástupců a dalších pracovníků, a tím i dosažení lepších výsledků v jejich činnosti.

FIRMA DLOUHODOBÝM ROZVOJEM SVÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÍSKÁ

 • Vyšší profesionalitu manažerů, obchodních zástupců a dalších pracovníků a tím vyšší obraty a zisky

 • Vyšší pocit sounáležitosti a loajality spolupracovníků vůči firmě

 • Stabilizuje tým spolupracovníků a tím ušetří náklady na fluktuaci

 • Upevní vnitřní vztahy mezi spolupracovníky a tím zlepší pracovní výsledky

 • Zvýší schopnost konkurence vůči ostatním firmám

 • Stabilizuje


ABSOLVENTI (MANAŽEŘI, OBCHODNÍ ZÁSTUPCI A DALŠÍ PRACOVNÍCI) SEMINÁŘŮ ZÍSKAJÍ

 • Manažerské a obchodní znalosti a dovednosti z daného tématu okamžitě aplikují v praxi

 • Díky motivaci zvýší vlastní výkonnost a tím i výsledky firmy

 • Cítí spoluzodpovědnost za rozvoj sebe i firmy

 • Upevňuje svůj vztah k firmě