...VSTUPTE NA PALUBU

Tisk strany

Hodně lidí o tom sní ...
Plout širými oceány a moři,
objevit nové daleké země,
navštívit naprosto odlišné kultury,
poznat zajímavé lidi,
ale také poznat sám sebe ...

Říká se, že létání je svoboda v prostoru,
ale plavba na plachetnici je svoboda v čase ...
A čas pro nás znamená daleko více ...

Najděte si tedy čas na splnění svého snu ...

A VSTUPTE NA PALUBU PLACHETNICE „ALTEGO" ...


CO PRO ALTEGO ZNAMENÁ MOŘE?

Jak jistě víte, velká část filosofie firmy Altego je spjatá s mořem, kompasem, kormidlem, majáky a plachetnicemi. Jsou to pro nás symboly hledání a objevování nových směrů v podnikání i v osobním životě, odvahy k překonávání překážek i sebe sama, síly a přirozeného respektu, burcování svých vnitřních sil i krásné relaxace a čerpání energie z moře a krásné přírody.

Během 15let jsme uspořádali v Chorvatsku již 18 akci "Manažerská jachta", na kterých se plavilo více než 900 účastníků, přičemž převážná část z nich byla vůbec poprvé v životě s plachetnicí na moři.A většina všech lidí, kteří se kdy ocitli na moři, se shoduje v tom, že to byl pro ně fascinující a inspirující zážitek.

Proč? Moře je totiž také ideální prostor k poznání především sebe sama...

PROČ PLAVBA KOLEM SVĚTA S ALTEGEM?

Většina lidí možná občas zatouží se vydat aspoň jednou na zajímavou, objevnou cestu. A možná by každý člověk aspoň jednou za život jednu takovou cestu měl zrealizovat. Chceme Vás inspirovat k odvaze vymanit se aspoň na chvilku ze stresu a shonu. Chceme Vám vytvořit prostor k zamyšlení se nad sebou, k provedení určité „vnitřní inventury", k nalezení další životní inspirace. Projektem „S Altegem na plavbě kolem světa" chceme dát možnost těm, co po tom touží, splnit si svůj sen.

Co tomu předcházelo?

...7 let sbírání informací a zkušeností... Námořním rekreačním jachtingem se zabývám celkem krátkou dobu, od roku 2000. Během té doby jsem se plavil cca 40x jako kapitán rekreačních lodí různých typů převážně v Chorvatsku, ale také v Řecku, Itálii, Korsice, Norsku a na Kubě. Jako člen posádky jsem přeplul Atlantik a plavil jsem se v Karibiku.

Ať už jsem se ale plavil v teplých mořích či za severním polárním kruhem na Lofotech, vždy byla plavba pro mě a většinou i pro posádku zdrojem inspirace pro osobní růst ( J.Denk)

JE MOŽNÉ PLACHETNICI VYUŽÍT KE VZDĚLÁNÍ A ROZVOJI OSOBNOSTI ?

Jednoznačně ano.

Motto: Jsou témata, ať už individuální či firemmní, která můžete nejlépe vyřešit na palubě plachetnice uprostřed moře, nebo na opuštěném ostrově...

Není mnoho manažerů a vedoucích pracovníků, kterým se bez potíží daří unikat z obvyklé pracovní rutiny a udělat si prostor pro osobní i profesní růst. Obzvláště pak, aby tento únik byl opravdu únikem do klidného, příjemného a atraktivního prostředí, které je zárukou efektivně využitého času. Přesně tento moment jsme se pokusili vystihnout. Dát firmám, respektive jejich pracovníkům kvalitní rozvojové programy v prostředí, které nejen že účastníkům zaručí maximální podmínky pro jejich záměr, ale navíc, jim nabídne něco mimořádného, nestandardního.