Úvod>Sociální aktivity>Manažerská konference

MANAŽERSKÁ KONFERENCE

Tisk strany

Každoroční příležitost manažerů a vedoucích pracovníků k vzájemné výměně zkušeností, názorů a postojů

CO JE HLAVNÍ MYŠLENKOU A CÍLEM KONFERENCÍ:

  • Umožnit manažerům různých firem vzájemně se setkat a seznámit

  • Vyměnit si zkušenosti a názory s ostatními účastníky na společná témata

  • Porovnat situaci ve vlastní firmě se situací v jiných firmách

  • Získat inspiraci a nápady na vlastní činnost