MANAŽERSKÁ KONFERENCE XVI. - LISTOPAD 2007, BRNO - hotel SANTON

Tisk strany

Motto " Nemůžeme budovat sounáležitost s někým, kdo nikam nepatří,
kdo nikam nejde, a nebo, kdo se nemá s čím identifikovat...

TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH

OUTDOOR - Metodika outdoorového vzdělávání

TÉMA MANAŽERSKÁ SEKCE - Budování sounáležitosti s firmou

Ing. Yvona Mazačová – manažerka logistiky, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Téma: „Integrace dvou firem - reálný příběh procesu přeměny firemní identity“

Ing. Tomáš Kaderka – jednatel, iMi Partner, a.s.

Téma: „5 let budování firemní kultury a průběžné měření stavu“

Mr. Pavel Iványi, MBA – předseda představenstva, van Gansewinkel, a.s.

Téma: „Kreativní formy vytváření firemní kultury“

Ing. Martin Nemrava, MBA – ředitel divize NormaConnect, NORMA GROUP Holding GmbH, Frankfurt, Německo,jednatel, ABA Czech - člen skupiny NORMA GROUP, Hustopeče, Česká republika

Téma: „Bez sounáležitosti sama k sobě nelze budovat sounáležitost k firmě.“

Ing. Viktor Mechl – vedoucí odboru rozvoje a vzdělávání, Barum Continental spol. s r.o.

Téma: „Spokojenost zaměstnanců jako nástroj managementu“

PhDr. Alexandra Králíková – vedoucí oddělení Plánování a organizace vzdělávání, ŠKODA AUTO a.s.

Téma: „Zvyšování efektivity vzdělávacích akcí“

Ing. Josef Marek – ředitel logistiky, ELVO a.s. a REXEL CZ s.r.o.

Téma: „Vytváření vztahů mezi zaměstnanci a novým managementem při změně vedení firmy“

Ing. Pavel Kittner – ředitel kvality a rozvoje, Pěkný – Unimex s.r.o.

Téma: „Vzdělávání jako podpora tvorby sounáležitosti s firmou.“

Filip Šejba – ředitel, WALKER PILANA MAGNETICS spol. s r.o.

Téma: „Lidé – hybná síla firmy“

Mgr. Božena Sejkorová – Human Resources Manager, Tyco Electronics Czech s.r.o.

Téma:
„Štíhlá výroba a její dopad na změnu firemní kultury“


TÉMA OBCHODNÍ SEKCE - Nové trendy v péči o zákazníka

Ing. Tomáš Konečný –sales manager, Toyota Material Handling Česká republika,a.s.

Téma: „Na co obchodník nestačí"

Ing. Petr Lágner – ředitel lokálního prodeje, MMS, a.s.

Téma: „Vývoj péče u zákazníka u společnosti MMS“

Ing. Milan Přibyl – ředitel, GIST, s.r.o.

Téma: „Jak budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem“

Ing. Jiří Těhan, MBA – ředitel obchodního úseku, ZP Metal-Aliance

Téma: „Taktický marketing – získávání, udržování a pěstování klientů“

Ing. Dana Brhelová – jednatelka, ARTISYS, s.r.o.

Téma: „Ekologie vztahů“

Mgr. Zdeněk Brhel – obchodní ředitel, Activity promotion s.r.o.

Téma: „Upřímná péče o zákazníka“

Ing. Pavel Marek – jednatel, MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.

Téma: „Budování dobrých vztahů a péče o spokojenost zákazníka v oblasti prodeje služeb“