Úvod>Sociální aktivity>Manažerská konference>Konference XXIII. - 04/2015

XXIII. konference manažerů a vedoucích pracovníků - duben 2015, Brno - hotel Santon

Tisk strany

Když jsme přemýšleli, jakým směrem konferenci tentokrát zaměřit, rozhodli jsme se pro opravdu velmi zajímavé a aktuální téma: ZMĚNA JAKO PŘÍLEŽITOST. Záměrem bylo zprostředkovat setkání úspěšných osobností napříč různými obory. Chtěli jsme účastníkům umožnit výměnu zkušeností na bezesporu zajímavé téma a vytvořit prostředí, které účastníkům umožní se zamyslet nad svým životem a zeptat se i na názory ostatních.

Na XXIII. konferenci manažerů a vedoucích pracovníků vystoupili následující řečníci:

Jan SIROTEK

Ředitel a spolumajitel CLEVER°MAPS'

Věra SNÁŠELOVÁ

HR Director EMEA ve společnosti IMI CCI Czech Republic

Jaroslav BIOLEK

Ředitel společnosti AutoCont CZ, a.s.

Mgr. Eva GAJDOŠÍK

Zámecká paní, kulinářská expertka a zakladatelka Moravského kulinářského institutu

Josef ZEIDLER

Generální ředitel Hilti pro sub-region EE-EU

Tomáš KVOCH

Český reprezentant ve sledge hokeji

MUDr. Milan HRABÁNEK

Lékař a psychiatr s dvacetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí


SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH MYŠLENEK A POZNATKŮ ÚČASTNÍKY KONFERENCE:

 • Je důležité přijímat věci tak, jak přicházejí.

 • Pokud jsem doteď nic nepodělala, tak už asi nic zásadního nepodělám.

 • Nebát se ani změny ani rizika.

 • Barevný tým - HILTI way.

 • Pouze diskutovat o změnách je zbytečné.

 • Každá firma musí fungovat jako sportovní tým.

 • Najdi své klady, pozitiva, která můžeš předat.

 • Mozek je nedokonalý, je to orgán jako jiný.

 • 50 věcí naráz dobře dělat nemůžeme.

 • Leader a lidi jsou klíč.

 • Lidé u nás pracují kvůli lidem.

 • Krize je příležitostí, jak věci znovu uchopit.

 • Změna základního hodnotového systému.

 • Dobře komunikovat není hodně mluvit, ale hlavně hodně naslouchat.

 • Jde všechno, když se člověk rozhodne.

 • Když člověk říká, že nemůže, tak kecá.

 • Když chceme zavést nové pravidlo, musíme nějaké i zrušit.

 • Svobodná = vědomá firma.

 • Znám se dobře?

 • Nezaplevelit si mozek předem.

 • Změna je nutná a permanentní.

 • Změna je součást života.

 • Změna je nový začátek.

 • Věř si, neboj se a užívej si života.

 • Provést změnu a provést změnou.

 • Změna je výzva.

 • Ber život z té lepší stránky.

 • Pokud máš problém – začni sám u sebe.

 • Jasná vize.

 • Důležitá očista → mysli i těla.

 • Překonej sám sebe.

 • Nestydět se požádat o pomoc.

 • Někomu můžu být dobrým mentorem.

 • U změn jsou větší šance než rizika.

 • Všechno začíná a končí u mě.

 • Svoboda = zodpovědnost.

 • Když neznáš - naučíme Tě, když nerozumíš - vysvětlíme Ti, když nemůžeš - pomůžeme Ti, když nechceš - rozejdeme se.

 • Uplavat 35 000 km?

 • Nejdříve změna myšlení, až pak změna reálná.

 • Mužský a ženský princip.

 • Zveřejnění různých typů jednotlivých osobností ve firemním prostředí.

 • Přijetí změny T. Kvocha za 3 dny a jeho entuziasmus.

 • Jít a koupit si zámek.

 • Dodržet dohodnuté.

 • Otevřít ve firmě i citlivá témata.

 • Silný příběh prodává.

 • Nevím, odkud se ta vnitřní síla bere, prostě je tam.

 • Někdo umí provést změnu, jiný umí provést změnou.


Hlavní konferenční části předcházela prožitková část s programem "Změna jako postoj", vedená lektorem Mgr. Antonínem Tomkem. Jednalo se o praktickou ukázku programu, ve které účastníci vzájemě sdílěli zkušenosti a měli možnost:

 • Aktivně zažít a ujasnit si nezbytnost neustálých změn

 • Rozvíjet osobní a týmový potenciál, vzbudit chuť aktivně tvořit a podílet se na změnách

 • Nastartovat pozitivní obrat v osobním postoji ke změnám a naučit se zvládat negativní pocity ze změnových situací

 • Ujasnit si odpovědi na další otázky:

- Proč se lidé brání změnám, proč je nemají rádi, proč se jich bojí?

- Kdo je náš spojenec a nepřítel v procesu změn?

- Jsem oběť, viník nebo tvůrce životních okolností a změn?

- Pro koho a proč dělat změny?

Fotografie

10.4. Soňa Drápalová