FINANCOVANÉ PROJEKTY 2011

Tisk strany

PODPORA DĚTSKÉ NEMOCNICE PŘI FN V BRNĚ:

09/2010 nepřímý oftalmoskop 37.400,- Kč

12/2010 rehabilitační stůl 30.081,- Kč

03/2011 neuroortopedický terapeutický přístroj 34.427,- Kč

Významnou měrou se na spolupráci s Dětskou nemocnicí podílí společnost M.S.QUATRO, s.r.o., díky jejímž finančním darům můžeme přístroje pro děti financovat. V roce 2011 přispěla společnost M.S.QUATRO, s.r.o. na neuroortopedický terapeutický přístroj částkou 24.512,- Kč.


ROK 2011 V ČÍSLECH - NADACE ALTEGO FINANČNĚ PŘISPĚLA NA TYTO PROJEKTY:

Výjezdový seminář pro děti z dětských domovů 51.730,- Kč

Dětské Lesní centrum Dvoreček pro Rodinné centrum Vilémov 21.887,- Kč

Dva víkendy v Yacht Clubu Písek 17.618,- Kč

Výcvik mladého jachtaře z dětského domova 4.700,- Kč

Plavba pro děti „Malý princ“ 44.620,- Kč

Zvířata, kterých se nemusíte bát a Zvířata kolem nás (Chaloupky o.p.s.) 49.060,- Kč

Nadace Altego, Jelínkova 26, 616 00 Brno, tel.: +420 541427 611, fax: +420 541427 612

e-mail: nadace@altego.cz, www.altego.cz

IČ: 255 86 149, bank. spojení: ČSOB Brno, č.ú: 162173908/0300