Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2011>Seminář pro děti z DD

ZPRÁVA Z VÝJEZDOVÉHO SEMINÁŘE PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Tisk strany

NADACE ALTEGO SE FINANČNĚ PODÍLELA NA ORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE

Petra

Vždy má cenu žít, ať už bez ruk nebo nohou. Chci se později uplatnit v dobré práci díky všemu, co jsem se tady naučila.

27. - 29. května 2011

CÍLE PROGRAMU

 • Zvýšit šanci na uplatnění v životě

 • Povzbuzení sebedůvěry a aktivního přístupu

 • Získání konkrétních dovedností ihned použitelných při hledání zaměstnání a při cestě k vlastnímu cíli

 • Zaměření dětí na uvažování o vlastních cílech a povzbuzení sebedůvěry při cestě k nim


LEKTOŘI PROGRAMU:

Mgr. Petr Vaněk, Mgr.David Vaněk, Františka Lukáčová, Zuzana Pivarčíková

MÍSTO KONÁNÍ : rekreační středisko Nesměř

Náklady na organizaci, práci lektorů, jízdné, ubytování, stravu: 51.730,- Kč

ÚČASTNÍCI: celkem 31 dětí

 • DD Znojmo: 5 dětí

 • DD Hodonín u Kunštátu: 3 dětí

 • DD Dagmar Brno: 5 dětí

 • ZŠ, PS a DD Brno: 2 děti

 • DD Hrotovice: 4 děti

 • DD Náměšť nad Oslavou: 5 dětí

 • DD Budkov: 7 dětí

PROGRAM VÝJEZDOVÉHO SEMINÁŘE

PÁTEK: 12.00 – 13.00

Oběd: 13.00 – 14.30

Zahájení programu

 • aktivita na úvod

 • uvítání, krátké seznámení se způsobem práce na semináři

 • seznámení s cíli tréninku

 • vzájemné představení dětí (aktivita novináři)

 • nastavení společných pravidel na výjezdu

14.45 – 16.15

ICEBREAKERS

přeorientování

 • seznámení účastníků a překonání počátečních bariér – důležité pro další práci ve skupinách

 • Krátké týmové aktivity zaměřené na lepší poznání ostatních a sebe

16.30 – 18.00

Příběhy

 • rozděleno na 3 skupinky po 10-11 účastnících

 • využití příběhů na přerámcování

 • já – určován okolnostmi x já – ovlivňuji sebe a dění kolem mě

 • využití vlastních zkušenosti dětí

 • aktivní x pasivní přístup, povzbuzení k aktivnímu přístupu

18.00 – 19.00

Večeře: 19.00 – 21.00

Pozvání do galerie

  • rozdělení na 3 skupiny

  • vytvoření vlastního erbu – zaměření se na silné stránky, schopnosti, dovednosti, co mám rád, na svoje sny, představy, cíle (nikoliv na minulost)

  • prezentace vlastního erbu

  • povzbuzení v aktivním přístupu a důvěře ve vlastní schopnosti

SOBOTA: 08.00 – 09.00

Snídaně: 09.00 – 09.30

Společné zahájení dne

 • rozehřívací aktivita

 • seznámení s průběhem dne

 • rozdělení dětí do 3 skupin, v nichž absolvovali první tři bloky – každé dítě tak prošlo postupně všemi třemi bloky

09.45 – 11.45

I. blok – diskuze s tím, kdo to dokázal

 • diskuse s člověkem, kterému se daří dosahovat úspěšně svých cílů a neměl to v životě jednoduché, musel začínat znovu, překonávat překážky...

11.45 – 13.00

Oběd: 13.00 – 14.30

II. blok – tvorba životopisu

 • cílem vytvoření vlastního strukturovaného životopisu, který se přikládá k žádosti o zaměstnání

 • děti si životopis sami za pomoci lektora napsaly na noteboocích a dostaly jej v tištěné podobě

 • dětem bylo na jejich dětský domov posláno CD s životopisy, které během semináře vytvořily

14.45 – 16.15

III. blok – přijímací pohovor

 • zkoušení si přijímacího pohovoru (vedl přizvaný manager)

 • poradenství, jak nejlépe zvládnout přijímací pohovor

16.45 – 18.00

IV. blok – jak působíme na druhé

 • děti rozdělena do třech skupin, každá skupina absolvovala odděleně tento blok

 • děti si v tomto bloku vyzkoušely, jak se chovat v kontaktu s druhými, aby na ně působily tak, jak sami chtějí

 • přehrávání rolí se zpětnou vazbou od lektora a ostatních dětí

 • rozvíjení prezentačních dovedností

18.00 – 19.00

večeře: 19.00 – 21.00

Zábavně strukturovaný společný večer

 • večer zábavných aktivit,

 • rozvoj komunikačních schopností a podpoření rozvoje neformální komunikace

 • scénky skupinek dětí na pohádkové příběhy


NEDĚLE: 08.00 – 8.30

Snídaně: 08.30 – 10.30

Moje cíle

 • rozděleno do 4 skupin po 7-8 účastnících

 • můj sen – můj cíl – můj plán

 • vytvoření jednoduchého akčního plánu ke konkrétnímu cíli účastníka

 • základní poradenství - inspirace na cestu za osobním cílem

10.45 – 11.30

Závěrečné shrnutí

 • společné ohlédnutí se za průběhem semináře

 • vzájemné pozitivní vzkazy na základě společně prožitých dnů

 • závěrečné kolečko, nabídka možnosti účasti na dalším rozvojovém semináři

11.30

Společný oběd a odjezd

Našeho programu se tentokrát účastnilo 31 dětí ve věku 14-18 let, ze sedmi dětských domovů. S dětmi z DD Znojmo, Hodonín u Kunštátu, Dagmar a Vídeňská jsme se potkali v pátek 27.5. v 9:45 v Brně na Hlavním nádraží. Odtud jsme se přesunuli vlakem do Velkého Meziříčí, kde na nás čekali děti z dětských domovů na Vysočině. Objednaným autobusem jsme se pak již všichni společně přesunuli do RS Nesměř, kde hned po obědě začal program pro děti.

V sobotu přijeli za dětmi také Tomáš Kvoch a Petra Kučerová. Náš paralympionik a účastník paralympiády ve Vancouveru Tomáš Kvoch měl s dětmi diskusi, ve které je na základě vlastního životního příběhu a zkušeností motivoval k aktivnímu přístupu k životu a k nevzdávání se na cestě za vlastními cíly. Personální manažerka firmy MediaServis paní Petra Kučerová vedla pro děti blok přijímací pohovor.

Kompletní program semináře je uveden výše.

Tomáš Kvoch

Význam semináře pro děti dokumentují jejich zpětné vazby, ve kterých jsme se dětí ptali, co jim přinesly tyto tři dny a jak toho budou moci využít. Některé ze zpětných vazeb uvádíme:

Veronika

Přineslo mi to jiný pohled na život. Taky to, že stačí malý krůček pro něco, čeho chci dosáhnout a nemám se toho bát – zkoušet to do té doby, než to nedotáhnu do cíle.

Přijímací pohovor se mi bude skvěle hodit do budoucnosti. Nikdy jsem to nezkusila a teď vím, vše co je pro to potřeba. Také životopis, jsem ráda, že jsem si ho mohla vyzkoušet, skvěle se mi to bude hodit.

Tereza

Když si budu hledat práci, tak vím jak na to a vím, jak se na to připravit a taky si budu víc věřit.

Jirka

Dozvěděl jsem se nové věci o žádání o práci. Dozvěděl jsem se, že musím jít za svým cílem a když o to budu bojovat, tak se mi to třeba podaří.

Monika

Přineslo mi to spoustu nových kamarádů, zdokonalila jsem se ve spolupráci. A přineslo mi to hlavně spoustu nových zkušeností a hodně jsem se poučila. Líbilo se mi to tady moc.

Zdeňka

Program mi hlavně přinesl spoustu vědomostí a dovedností pro mě hodně důležitých.

Michal

Přineslo mi to poučení, že když se člověk chytí, tak se toho musí držet.

Janča

Tento program byl velice dobře připravený a provedený, hodně se mi líbila ochota těch, co o nás pečovali a starali se . Byli velice ochotní a v některých problémech stáli nohama na zemi a pomohli nám všem.

Pavla

Naučila jsem se víc si věřit, že to zvládnu. Budu se snažit se zapojovat. Bylo to s vámi super!

Petra

Vždy má cenu žít, ať už bez ruk nebo nohou. Chci se později uplatnit v dobré práci díky všemu, co jsem se tady naučila.

Lucie

Tyto 3 dny mi přinesly hodně zkušeností, jak dobře napsat životopis, taky jak být připravená na pohovor do práce. Nebudu se tolik bát žádat o práci. Přístup pracovníků byl skvělý, parádní spolupráce.

Petra

Přineslo mi to spoustu nových zajímavostí a příběhů.

Iveta

Tyto 3 dny mi do života přinesly hodně ponaučení. Chci toho využít tak, že když si budu hledat práci tak vím, jak na to a vím, jak se na to připravit a taky si budu víc věřit.

Hana

Můžu dělat malé krůčky u kterých se budu zlepšovat víc a víc. Určitě si vzpomenu na to, jak si můžu sehnat brigádu, práci. Bylo to moc pěkný a věřím, že si z toho hodně odnesu. Moc se mi to líbilo. Tento program mi hodně pomohl.

Tereza

Přineslo mi to zážitky, nový známí z jiných děcáků, zábavu, taky až půjdu na pohovor, tak vím, jak se chovat.

Alena

Přineslo mi to kamarády, nové zkušenosti a dovednosti, umím napsat životopis a zlepšila jsem se v komunikaci. V práci, když budu o něco žádat, tak budu vědět jak.

David

Přineslo mi to něco do života, co se mi může hodit. Využiji to při hledání práce.