Přehled projektů realizovaných v roce 2012

Tisk strany


V roce 2012 Nadace Altego podpořila projekty za
celkem 231 414 Kč.

Zvířata, kterých se nemusíme bát + Zvířata kolem nás (31.439 Kč)

Programy realizované centrem Chaloupky zprostředkovávají dětem z dětských domovů setkání s živými zvířaty – pavouky, hady, terarijními zvířaty, netopýry, žábami atd. Probíhá v průběhu celého roku v dětských domovech na Vysočině a jižní Moravě.


Stavba školy v Kamerunu (90.000 Kč)

Podpora stavby školy v horské vesničce Kedjom-Keku. Škola je již postavena a umožňuje vzdělání dětem horských pastevců i samotným dospělým.


Podpora Dětského rehabilitačního oddělení FN Brno (23.200 Kč)

Nadace Altego každoročně finančně přispívá na nákup rehabilitačních zařízení a pomůcek. Částku 23.200 Kč poskytla Nadaci Altego společnost M.S.QUATRO, s.r.o.


Víkendy v Yacht Clubu Písek (18.689 Kč)

V tomto roce jsme finančně podpořili účast 2 x 10 dětí z dětských domovů na víkendových akcích, zaměřených na rozvoj osobnosti dětí.


Týpí pro lesní klub v Předklášteří (7.754 Kč)

Další finanční příspěvek pro lesní klub, který je alternativou klasické mateřské školky.


Víkendový výjezdový seminář pro děti z dětských domovů (47.332 Kč)

21 dětí z několika dětských domovů jsme naučili, jak psát životopis, jak si stanovovat vlastní cíle, jak si zvýšit šanci na uplatnění v životě.


Podpora vzdělávání dětí v Papui Nové Guinei (3.000 Kč)

Roční školné pro nejlepšího žáka základní školy na ostrově Panaeati. Děkujeme společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., která Nadaci Altego částku určenou na stipendium poskytla.


Finanční dar pro ztroskotanou českou loď La Grace (10.000 Kč)

Věrná replika lodi z druhé poloviny 18. století, která na své palubě pořádá i pobyty pro děti a která 26.10.2012 ztroskotala u španělských břehů. Vyhlásili jsme sbírku a finanční dar 10.000 Kč je včetně příspěvků od dárců v celkové výši 1.500 Kč.


Benefiční akce pořádané Nadací Altego v roce 2012:

V rámci XX. konference manažerů a vedoucích pracovníků proběhla v březnu benefiční aukce předmětů, které účastníci konference do aukce věnovali. Výtěžek ve výši 41.800 kč putoval na konto Nadace Altego.

V listopadu jsme v brněnském hotelu International pořádali benefiční večeři, v rámci které proběhla aukce originálních šperků Michaely Krškové a keramických předmětů od Slepíšů - nevidomých. Čistý výtěžek z prodeje vstupenek a z aukce byl 62.428 Kč. Tyto finanční prostředky budou opět použity na podporu programů a projektů zaměřených na rozvoj osobnosti dětí.