Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2012>Podpora vzdělávání dětí v PNG

Podpora vzdělávání dětí v Papui Nové Guinei

Tisk strany

Nadace Altego se rozhodla jít s podporou vzdělávání i za hranice České republiky. Jiří Denk (jednatel společnosti Altego s.r.o.) se při svých plavbách na plachetnici Altego dostává do oblastí, kde i základní vzdělání dětí je nad finanční možnosti většiny rodin. Návštěva druhého (a mnohdy i prvního) stupně základní školy bývá zpoplatněna a základní vzdělání tak dostane pouze jedno dítě z rodiny, někdy i to ne.

Jiří a Petra Denkovi již vloni navštívili Panaeati Island v oblasti Luisiade Archipelago v Papui Nové Guinei. Místní školu navštěvuje 230 dětí, je to internátní škola určená i pro děti z jiných okolních ostrovů. Na ostrově je tak mnohonásobně více dětí než dospělých. Už při první návštěvě se Jiří s Petrou rozhodují, že by chtěli školu či žáky nějakým způsobem podpořit a navrhují řediteli školy sponzorovat roční stipendium pro nejlepšího žáčka.

Po roce – v červnu 2012 - se Jiří s Petrou na ostrov Panaeati vracejí a opět se setkávají s vřelým přijetím. Škole věnují desítky sešitů, propisek a tužek – i za tyto "obyčejné" školní potřeby jsou nám učitelé vděčni. Na základě domluvy z loňského roku odměňují nejlepší žačku a jejímu strýci Jirka Denk slavnostně předává školné na rok další ve výši 150 australských dolarů (cca 3.000 Kč). Zároveň slibuje, že nejlepší žák tohoto roku dostane školné rovněž – je to motivující nejenom pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří jsou tohoto předání také přítomni. Po předání stipendia nás děti odměňují dojemným pásmem asi 15 tanečních a pěveckých vystoupení a my jsme si jistí, že školu na „ostrově dětí“ chceme podporovat i nadále.

Děkujeme společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., která Nadaci Altego částku určenou na stipendium poskytla.

Fotografie