Úvod>Sociální aktivity>Nadace Altego>Rok 2013>Benefiční představení Pátá dohoda

Benefiční představení Pátá dohoda

Tisk strany

Nadace Altego již několik let podporuje Lesní rodinný klub na Tišnovsku. Pro získání finančních prostředků na základní provoz lesní klub uspořádal dne 17. dubna 2013 benefiční představení Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem. Nadace Altego koupí 52 vstupenek podpořila lesní klub částkou 35.560 Kč (z toho 25.480 Kč jsme nashromáždili od zákazníků a přátel, kteří se představení zúčastnili a 10.080 Kč přímo z prostředků Nadace Altego).

Benefiční představení Pátá dohoda je již kultovním představením vynikajícího Jaroslava Duška, volným pokračováním úspěšné knihy/představení Čtyři dohody. V brněnském Divadle Bolka Polívky jsme prožili dvouhodinové představení naplněné toltéckým učením, humorem a především poznáním. Odcházeli jsme pozitivně naladění a s tím, že „svoboda být sám sebou je největší dar, kterým se můžeme obdarovat.“

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je alternativou klasické mateřské školky a toto předškolní zařízení se daří provozovat již čtvrtým rokem. Cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí v přímém kontaktu s přírodou. (Fotografie z aktivit lesního klubu k nahlédnutí zde a zde.)

Nadace Altego zakoupila v r. 2010 pro lesní klub týpí (foto ze stavby týpí zde) a zároveň uhradila nezbytné příslušenství, jako jsou nosné kůly, lining, ozan. V roce 2012 jsme lesnímu klubu věnovali z nadace další finanční prostředky - po dvou letech celoročního užívání bylo týpí opraveno a postaveno na novém místě pod vedením výrobce. Zakoupily se také ovčí kůže pro polední odpočinek dětí. Z prostředků, které nadace poskytla lesnímu klubu za benefiční představení Pátá dohoda bude v roce 2013 uhrazeno vyčinění beránčích kůží, které lesní klub získá zdarma od místního farmáře. Budou použity na další zvelebení pobytu v týpí.